Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Năng lượng nguyên tử
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 04/05/2010 580/QĐ-TTg Thủ tướng
2 Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 03/09/2008 1201/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát 04/04/2009 146/2007/QĐ-TTg Thủ tướng
4 Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020" 03/01/2006 01/2006/QĐ-TTg Thủ tướng
5 Nghị định số 87/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 28/08/2006 87/2006/NĐ-CP Chính phủ
6 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 25/01/2010 07/2010/NĐ-CP Chính phủ
7 Nghị định số 70/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân 22/06/2010 70/2010/NĐ-CP Chính phủ
8 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 20/12/2013 213/2013/NĐ-CP Chính phủ
9 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử . 14/10/2013 124/2013/NĐ-CP Chính phủ
10 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 20/09/2013 107/2013/NĐ-CP Chính phủ
11 Nghị quyết số 41/2009/QH12 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 25/11/2009 41/2009/QH12 Quốc hội
12 Luật năng lượng nguyên tử. 03/06/2008 18/2008/QH12 Quốc hội
   1   2   3   4   5  
Lên đầu trang
SSL