Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Năng lượng nguyên tử
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư số 31/2007/TT–BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/12/2007 31/2007/TT–BKHCN Bộ KH&CN
2 Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN hướng dẫn việc vận chuyển an toàn chất phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 11/07/2003 14/2003/TT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Khoa học công nghệ môi trường và Bộ Y tế ban hành 28/12/1999 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT Liên tịch
4 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ 18/04/2008 03/2008/QĐ-BTNMT Cơ quan khác
5 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 20/05/2009 13/2009/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Năng lượng hạt nhân – Vật liệu phân hạch – Nguyên lý an toàn tới hạn trong lưu giữ, xử lý và chế biến 17/01/2015 TCVN 8192:2009 ISO 1709:1995 Bộ KH&CN
7 Công nghệ nhiêu liệu hạt nhân – Tiêu chí quản lý liên quan tới an toàn tới hạn hạt nhân 17/01/2015 TCVN 8191:2009 ISO 14943:2004 Bộ KH&CN
8 Năng lượng hạt nhân – Lò phản ứng nước nhẹ – Tính toán công suất nhiệt phân rã trong nhiên liệu hạt nhân 17/01/2015 TCVN 9104:2011 ISO 10645:1992 Bộ KH&CN
9 Năng lượng hạt nhân – Tính năng và yêu cầu thử nghiệm đối với hệ thống phát hiện và báo động tới hạn 17/01/2015 TCVN 9103:2011 ISO 7753:1987 Bộ KH&CN
10 Năng lượng hạt nhân - Vật liệu phân hạch - Nguyên tắc an toàn tới hạn trong lưu trữ, thao tác và xử lý 17/01/2015 TCVN 9102: 2011 ISO 1709: 1995 Bộ KH&CN
11 Năng lượng hạt nhân – Nhận dạng bó thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân 17/01/2015 TCVN 8626:2010 ISO 10979:1994 Bộ KH&CN
12 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Hướng dẫn đo diện tích bề mặt riêng của bột oxit urani bằng phương pháp BET 17/01/2015 TCVN 9106:2011 ISO 12800:2003 Bộ KH&CN
13 Công nghệ nhiên liệu hạt nhân - Urani điôxit bột và viên - Xác định oxy/urani và tỷ lệ oxy/urani bằng phương pháp khối lượng có hiệu chính về tạp chất 17/01/2015 TCVN 9105:2011 ISO 12795:2004 Bộ KH&CN
14 Năng lượng hạt nhân – Urani kim loại, urani dioxit dạng bột và viên – Xác định hàm lượng nitơ bằng phương pháp sử dụng điện cực cảm biến ammoniac. 17/01/2015 TCVN 10233:2013 ISO 9006:1994 Bộ KH&CN
15 Năng lượng hạt nhân – An toàn tới hạn hạt nhân – Phân tích sự cố tới hạn giả định 17/01/2015 TCVN 9107:2011 ISO 27467:2009 Bộ KH&CN
16 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng bột – Xác định khối lượng riêng biểu kiến và khối lượng riêng nén. 17/01/2015 TCVN 10234:2013 ISO 9161:2004
17 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng viên – Xác định khối lượng riêng và độ xốp toàn phần bằng phương pháp thế chỗ thủy ngân 17/01/2015 TCVN 10233:2013 ISO 9279:1992 Bộ KH&CN
18 Năng lượng hạt nhân – Urani dioxit dạng viên – Xác định khối lượng riêng và phần thể tích các lỗ xốp hở và lỗ xốp kín. 17/01/2015 TCVN 10235:2013 ISO 9278:2008 Bộ KH&CN
19 Năng lượng hạt nhân – Phương pháp chuẩn để thử nghiệm tính ổn định đối với chiếu xạ alpha lâu dài của chất nền cho việc rắn hóa chất thải phóng xạ mức cao. 17/01/2015 TCVN 8627:2010 ISO 6962:2004 Bộ KH&CN
20 Quy phạm an toàn bức xạ ion hoá 17/01/2015 TCVN 4397-87 Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5  
Lên đầu trang
SSL