Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Năng lượng nguyên tử
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 An toàn bức xạ. Vận chuyển an toàn chất phóng xạ. Phần 1: Quy định chung 17/01/2015 TCVN 6867-1:2001 Bộ KH&CN
2 An toàn bức xạ ion hoá tại các cơ sở X quang y tế 17/01/2015 TCVN 6561:1999 Bộ KH&CN
3 Quyết định số 706/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia 08/05/2013 706/QĐ-TTg Thủ tướng
4 Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ 15/08/2014 45/2014/QĐ-TTg Thủ tướng
5 Quyết định số 717/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh thuận ban hành theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 14/06/2012 717/QĐ-TTg Thủ tướng
6 Quyết định 370/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 28/02/2013 370/QĐ-TTg Thủ tướng
7 Quyết định số 684/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 07/06/2012 684/QĐ-TTg Thủ tướng
8 Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 04/11/2011 1958/QĐ-TTg Thủ tướng
9 Quyết định số 899/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 10/06/2011 899/QĐ-TTg Thủ tướng
10 Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 25/03/2011 450/QĐ-TTg Thủ tướng
11 Quyết định số 127/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 20/01/2011 127/QĐ-TTg Thủ tướng
12 Quyết định số 93/QĐ-TTg về việc banh hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 17/01/2011 93/QĐ-TTg Thủ tướng
13 Quyết định số 1636/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 2020 31/08/2010 1636/QĐ-TTg Thủ tướng
14 Quyết định số 2376/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 28/12/2010 2376/QĐ-TTg Thủ tướng
15 Quyết định số 1558/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử” 18/08/2010 1558/QĐ-TTg Thủ tướng
16 Quyết định 906/QĐ-TTg ngày 17/06/2010 phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 17/10/2010 906/QĐ-TTg Thủ tướng
17 Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 24/06/2010 957/QĐ-TTg Thủ tướng
18 Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân 14/06/2010 45/2010/QĐ-TTg Thủ tướng
19 Quyết định số 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 02/06/2010 775/QĐ-TTg Thủ tướng
20 Quyết định 446/QĐ-TTg thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia 07/04/2010 446/QĐ-TTg Thủ tướng
   1   2   3   4   5  
Lên đầu trang
SSL