Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Năng lượng nguyên tử
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư số 30/2012/TT-BKHCN Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân 28/12/2012 30/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
2 Thông tư số 20/2013/TT-BKHCN Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trính và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trính khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân 06/09/2012 20/2013/TT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Thông tư số 29/2012/TT-BKHCN Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân 19/12/2012 29/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
4 Thông tư Số 25/2012/TT-BKHCN Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân 12/12/2012 25/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ 23/11/2012 23/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 30/12/2011 38/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 18/11/2012 19/2012/TT-BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư liên tịch 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT quy định điều kiện lao động có hại và công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành 28/12/2011 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Liên tịch
9 Thông tư 47/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT) thay thế QCVN 24:2009/BTNMT Phần 2 28/12/2011 47/2011/TT-BTNMT Cơ quan khác
10 Thông tư 17/2011/TT-BYT về ban hành quy định mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành 17/05/2011 17/2011/TT-BYT Cơ quan khác
11 Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 16/03/2011 02/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư số 28/2011/TT-BKHCN quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy diện hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 28/11/2011 28/2011/TT-BKHCN Bộ KH&CN
13 Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 26/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 30/12/2010 27/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
15 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 23/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
16 Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 28/12/2010 19/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
17 Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (QCVN 6:2010/BKHCN) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 24/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
18 Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 14/09/2010 15/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
19 Thông tư số 76/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Tài Chính ban hành 17/05/2010 76/2010/TT-BTC Liên tịch
20 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 22/07/2010 08/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
   1   2   3   4   5  
Lên đầu trang
SSL