Tin tức   »  Thanh tra & Cấp phép  »  Thanh tra
Thông báo kết luận thanh tra Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Ngày 8/7/2024, Thanh tra Cục ATBXHN đã ban hành Kết luận thanh tra về an toàn bức xạ và hạt nhân đối với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ năm 2021 của các Sở Khoa học và Công nghệ trên toàn quốc

Từ kết quả báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ (ATBX) năm 2021 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) các tỉnh, thành phố cho thấy: trong năm 2021, trên toàn quốc có 30 Sở KHCN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATBX với tổng số 376 cơ sở, trong đó số cơ sở được thanh tra...
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2020

Năm 2020, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiến hành thanh tra đối với tổng số 48 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, 40 cơ sở được thanh tra theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2019 và 08...
Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ năm 2020 của các Sở Khoa học và Công nghệ trên toàn quốc

Từ kết quả báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ (ATBX) năm 2020 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) các tỉnh, thành phố cho thấy: trong năm 2020, trên toàn quốc có 42 Sở KHCN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATBX với tổng số 675 cơ sở, trong đó số cơ sở được thanh tra...
Hoạt động thanh tra, kiểm tra ATBX năm 2019 của các Sở KH&CN trên toàn quốc

Từ kết quả báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ (ATBX) năm 2019 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) các tỉnh, thành phố cho thấy: trong năm 2019, trên toàn quốc có 59 Sở KHCN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về ATBX với tổng số 1259 cơ sở, trong đó số cơ sở được thanh tra là 1033 và số cơ sở được kiểm...
HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN CỦA CỤC ATBXHN NĂM 2019

Năm 2019, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã triển khai 13 đợt thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân đối với 50 cơ sở trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, 40 cơ sở được thanh tra theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3581/QĐ-BKHCN ngày...
Kết quả thanh tra, kiểm tra ATBX do các Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thực hiện trong năm 2014

Tổng hợp báo cáo kết quả công tác Quản lý nhà nước năm 2014 của 45/63 Sở KHCN tỉnh, thành phố gửi Cục ATBXHN, trong năm qua trên địa bàn cả nước có 42 Sở KHCN tiến hành thanh tra đối với 944 đơn vị, 24 Sở KHCN tiến hành kiểm tra đối với 425 đơn vị.
Kết quả thanh tra ATBXHN do Cục ATBXHN thực hiện năm 2014

Năm 2014, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã triển khai 12 đoàn thanh tra theo kế hoạch và 08 đợt thanh tra đột xuất. Tổng kết năm 2014, Cục ATBXHN đã tiến hành thanh tra được 52 cơ sở trên địa bàn 11 tỉnh và thành phố, trong đó: cơ sở công nghiệp (chiếm 46,2%); cơ sở y tế (chiếm 30,8%); cơ sở dịch vụ...
Thống kê các cơ sở bức xạ do các Sở KHCN thanh tra năm 2008

Trong năm 2008, các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh đã tiến hành thanh tra được 774 đơn vị, trong đó có một số cuộc thanh tra phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
 1   2   3  
Online: 18
Số lượt truy cập: 10838029
Lên đầu trang
SSL