Tin tức   »  Thanh tra & Cấp phép  »  Thanh tra
Thanh tra 10 cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Theo quyết định của Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN) về thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác kiểm soát và an toàn bức xạ, từ ngày 23/7/2007 đến ngày 27/7/2007 Đoàn thanh tra gồm 2 cán bộ Cục, 2 cán bộ thanh tra Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên do ông Nguyễn Nam Giang -...
Thanh tra việc thực hiện công tác an toàn và kiểm soát bức xạ tại tỉnh Nam Định

Theo quyết định của Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN) về thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác kiểm soát và an toàn bức xạ, từ ngày 20/6/2007 đến ngày 22/6/2007 Đoàn thanh tra gồm 2 cán bộ của Cục, 2 cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Nam Định do ông Nguyễn An...
Thanh tra định kỳ về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân tại Hải Phòng

Theo kế hoạch thanh tra định kỳ đợt tháng 5-6 năm 2007, Đoàn thanh tra chuyên ngành về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân đã tiến hành thanh tra tại 10 cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Danh sách các cơ sở bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục KSATBXHN tiến hành thanh tra trong năm 2007

Nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra an toàn và kiểm soát bức xạ đặt ra, từ đầu năm 2007, Đoàn thanh tra An toàn bức xạ Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân, phối hợp với các đơn vị liên quan, đã tiến hành thanh tra một số cơ sở bức xạ.
Thực hiện thanh tra về An toàn và kiểm soát bức xạ tại Hải Dương và Hưng Yên

Từ ngày 23 - 27/04/2007, Đoàn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ do ông Nguyễn Hào Quang - Trưởng phòng Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, hạt nhân - Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN) làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra 8 cơ sở trên địa bàn hai tỉnh Hải Dương và...
Các cơ sở bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra (2005 - 2006)

Nhằm thực hiện việc kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ ở các cơ sở bức xạ, từ đầu năm 2005, Đoàn thanh tra An toàn bức xạ Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các đơn vị liên quan, đã tiến hành thanh tra một số cơ sở bức xạ. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh...
Thanh tra 10 cơ sở bức xạ công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn bức xạ tại các cơ sở bức xạ trong cả nước, từ ngày 07/8/2006 đến ngày 11/8/2006, Đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn và kiểm soát bức xạ được thành lập theo quyết định của Chánh thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành thanh tra 10 cơ sở bức xạ...
Thanh tra các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ ngày 20/2/2006 đến ngày 24/02/2006, theo quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KSATBXHN) đã cử một Đoàn cán bộ tiến hành thanh tra 8 cơ sở bức xạ trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh, bao gồm 6 cơ sở y tế nhà nước và 2 cơ sở y tế tư nhân. Tham...
Thanh tra an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Theo quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), từ ngày 22/5/2006 đến ngày 26/5/2006 Đoàn thanh tra gồm 3 cán bộ Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (KS&ATBXHN) và 2 cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tiền Giang do ông Lê Quang Hiệp làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra...
Danh sách các cơ sở bức xạ do các Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra trong năm 2005

Cùng với việc đẩy mạnh công tác thanh tra an toàn bức xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh thành phố tiến hành triển khai công tác thanh tra an toàn bức xạ tại các cơ sở X quang Y tế. Việc thanh tra này nhằm tăng cường tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn bức xạ...
 1   2  
Online: 26
Số lượt truy cập: 6584248
Lên đầu trang
SSL