HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2020
14:02 06/05/2021: Năm 2020, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiến hành thanh tra đối với tổng số 48 cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố. Trong đó, 40 cơ sở được thanh tra theo kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết định số 3499/QĐ-BKHCN ngày 21/11/2019 và 08 cơ sở được thanh tra đột xuất.
Trong các cơ sở được thanh tra năm 2020 có nhiều cơ sở sử dụng nhiều nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ (Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Viện Công nghệ xạ hiếm…).
Đoàn thanh tra chuyên ngành về ATBX công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Phân bón Dầu khí Cà Mau
Năm 2020, Cục ATBXHN đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở (chiếm 27% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền phạt là 128.500.000 đồng. Các vi phạm điển hình được phát hiện qua công tác thanh tra của Cục ATBXHN là:
- Sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
- Không bố trí người phụ trách an toàn hoặc người phụ trách an toàn chưa được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định;
- Không trang bị liều kế và theo dõi liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định; Nhân viên không tuân thủ quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng liều kế, có kết quả đo liều kế cao hơn giá trị giới hạn liều;
- Vi phạm điều kiện của giấy phép;
- Không báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hằng năm.
Đoàn thanh tra tiến hành đo đạc đánh giá tại Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh
Đánh giá kết quả hoạt động thanh tra chuyên ngành ATBXHN của Cục ATBXHN năm 2020
Cục ATBXHN đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt năm 2020 (kế hoạch sau khi điều chỉnh) và tiến hành thanh tra đột xuất đối với 08 cơ sở. Các đoàn thanh tra của Cục ATBXHN được triển khai theo đúng quy trình, thủ tục thanh tra, công tác chuẩn bị trước thanh tra, thu thập dữ liệu, triển khai thanh tra và công tác sau thanh tra được thực hiện một cách bài bản, linh hoạt và chuyên sâu. Chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng cao.
Qua hoạt động thanh tra, các đoàn thanh tra của Cục ATBXHN đã kịp thời phát hiện các cơ sở chưa tuân thủ các quy định pháp luật, có nguy cơ gây mất an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ; đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời đối với các cơ sở này, hạn chế tác động và ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân đối với con người và môi trường.
Đồng thời, hoạt động thanh tra đã hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ cho đơn vị; nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; phát hiện các bất cập trong hệ thống văn bản pháp luật, kiến nghị người có thẩm quyền xem xét; hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với thanh tra các Sở KHCN địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATBXHN trên toàn quốc.
Danh sách các cơ sở do Cục ATBXHN thanh tra năm 2020: /lib/ckfinder/files/Danh%20sach%20cac%20co%20so%20do%20Cuc%20ATBXHN%20thanh%20tra%20nam%202020.docx
Thanh tra Cục
Tin bài khác
Online: 6
Số lượt truy cập: 10439492
Lên đầu trang
SSL