Tiêu chí đánh giá đề xuất tặng bằng khen Bộ trưởng đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATBX, ATHN, ANNPX và ANHN trong hai năm 2018-2019
15:03 09/06/2020:

1. Tiêu chí đánh giá đề xuất tặng bằng khen Bộ trưởng đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ và an ninh hạt nhân trong hai năm 2018-2019: Tải về.

Tiểu ban Thi đua khen thưởng của Hội Nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ IV
 

Online: 21
Số lượt truy cập: 10837907
Lên đầu trang
SSL