Thông báo số 1 - Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ III, tháng 7/2018
15:03 04/05/2018:
Mục đích hội nghị: Đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp, kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân.
Chủ đề Hội nghị
      - Công tác QLNN về bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố
      - Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân
      - Liều lượng bức xạ, kiểm định thiết bị bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ
      - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Thời gian tổ chức:  Từ 25/7/2018 đến 27/7/2018.
Địa điểm tổ chức: Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Cơ quan tổ chức: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN), Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh.
Thành phần tham gia hội nghị:
      - Cán bộ quản lý Nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân ở trung ương và địa phương;
      - Đại diện lãnh đạo phụ trách, cán bộ và nhân viên an toàn bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong cả nước;
      - Cán bộ các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân;
      - Các cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
      - Các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế có hoạt động hợp tác và hỗ trợ công tác quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân.
Ban Tổ chức:
Trưởng ban: PGS. TS. Nguyễn Tuấn Khải (Cục ATBXHN)
Phó Trưởng ban: TS. Tạ Duy Thịnh (Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh)
TS. Trần Bích Ngọc (Cục ATBXHN)
Các ủy viên: TS. Hoàng Anh Tuấn (Cục Năng lượng nguyên tử)
TS. Nguyễn Hào Quang (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam)
KS. Lê Quang Hiệp (Cục ATBXHN)
TS. Dương Quốc Hùng (Cục ATBXHN)
CN. Trần Văn Vinh (Cục ATBXHN)
   
Hình thức tổ chức: Hội nghị toàn thể (Các báo cáo mời và thảo luận chung).
Chương trình hội nghị (dự kiến):
      - Ngày 25/7/2018:
Buổi sáng: Khai mạc hội nghị và báo cáo tham luận về công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố;
Buổi chiều: Báo cáo tham luận về công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố (tiếp).
      - Ngày 26/7/2018: Buổi sáng: Báo cáo tham luận về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.
Buổi chiều: Báo cáo tham luận về Liều lượng bức xạ, kiểm định thiết bị bức xạ và hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ.
      - Ngày 27/7/2018: Buổi sáng: Báo cáo tham luận về Các hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và bế mạc hội nghị;
Thời hạn đăng ký tham gia Hội nghị:
      - 20/5/2018: Thời hạn nộp bản đăng ký tham gia Hội nghị.
      - 31/5/2018: Thời hạn nộp bài trình bày trên PowerPoint.
Quy định về trình bày báo cáo tại hội nghị:
Báo cáo trình bày trên PowerPoint (tiếng Anh và tiếng Việt).
Đăng ký tham gia Hội nghị
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị bằng cách gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ liên hệ trong thông báo này.
Tài trợ cho hội nghị:
Để Hội nghị được thành công, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đơn vị và cá nhân tham gia tài trợ cho việc tổ chức Hội nghị.
Thông tin về Hội nghị: 
Đại biểu tìm hiểu thông tin cập nhật chi tiết về Hội nghị trên website: http://www.varans.vn/
Địa chỉ liên hệ:
Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền
Tiểu ban Chương trình
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Phòng 1401, Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
ĐT: 02439428636; FAX: 02438220298.
Email:  nlhuyen@most.gov.vn
  
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
(Đã ký) 
 
 
Nguyễn Tuấn Khải
Văn bản đính kèm :
      - Thông báo số 1 - Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ III: Tải về
      - Giấy mời tham dự Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ III: Tải về
      - Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ III: Tải về
 
 
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 10535453
Lên đầu trang
SSL