Thông báo tổ chức triển khai các quy định tại Thông tư 34.
11:11 19/06/2015: Hướng dẫn các cơ sở tiến hành công việc bức xạ tổ chức đào tạo nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn theo quy định mới
Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về “đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ”.
Mục tiêu của việc tổ chức đào tạo theo Thông tư 34 là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn, người quản lý của cơ sở và xây dựng văn hóa an toàn, an ninh tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ như: sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong y tế, công nghiệp, …. và lưu giữ nguồn phóng xạ …
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đề nghị các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên phạm vi toàn quốc khi tổ chức đào tạo cho nhân viên bức xạ của đơn vị mình phải chấp hành nghiêm các quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn, cụ thể:
  1. Đào tạo Nhân viên bức xạ phải qua đào tạo an toàn bức xạ tương ứng với loại hình công việc bức xạ đang tiến hành;
  2. Đối với người phụ trách an toàn của cơ sở, ngoài việc phải tham gia khóa đào tạo ATBX đối với loại hình công việc bức xạ đang thực hiện, như đã nêu tại điểm 1. Đồng thời, phải tham dự  khóa đào tạo bổ sung dành riêng cho người phụ trách an toàn. Người phụ trách an toàn phải được cơ sở dịch vụ đào tạo cấp giấy chứng nhận đối với 2 khóa đào tạo nêu trên;
  3. Ba năm một lần, cơ sở phải cử nhận viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ phải đi dự khóa đào tạo để cấp nhật lại các kiến thức và an toàn bức xạ, những quy định văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan;
  4. Các cơ sở phải có kế hoạch để người quản lý/chủ sơ sở tiến hành công việc bức xạ để tham dự khóa đào tạo an toàn bức xạ để có trách nhiệm trong công tác quản lý của cơ sở, tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh và xây dựng văn hóa an toàn, văn hóa an ninh tại cơ sở.
Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng để Cục ATBXHN thẩm định, xem xét đánh giá đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ.
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 10535450
Lên đầu trang
SSL