Kết quả thanh tra, kiểm tra ATBX do các Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) thực hiện trong năm 2014
09:09 11/05/2015: Tổng hợp báo cáo kết quả công tác Quản lý nhà nước năm 2014 của 45/63 Sở KHCN tỉnh, thành phố gửi Cục ATBXHN, trong năm qua trên địa bàn cả nước có 42 Sở KHCN tiến hành thanh tra đối với 944 đơn vị, 24 Sở KHCN tiến hành kiểm tra đối với 425 đơn vị.
Qua công tác thanh tra, 23 Sở KHCN đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 78 đơn vị (chiếm 8.3% số đơn vị được thanh tra) với tổng số tiền phạt là 426.750.000 đồng (bốn trăm hai mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
Danh sách các đơn vị Sở KHCN thanh tra năm 2014, xem tại đây.
Danh sách các đơn vị Sở KHCN kiểm tra năm 2014, xem tại đây.
Danh sách các Sở KHCN lập biên bản vi phạm hành chính, xem tại đây.
Các số liệu trên đây được tổng hợp dựa trên số liệu các Sở KHCN địa phương báo cáo cho Cục ATBXHN. Số liệu này có thấp hơn  so với thực tế do chỉ có 45/63 Sở KHCN gửi báo cáo theo yêu cầu bằng bản điện tử về Cục ATBXHN, một số Sở KHCN gửi báo cáo chưa theo mẫu, thiếu thông tin để tổng hợp.
Danh sách các Sở KHCN không gửi báo cáo bằng bản điện tử cho Cục ATBXHN, xem tại đây.
 Ngoài ra, trong năm 2014 Sở KHCN các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Thanh tra Bộ KHCN tiến hành hoạt động thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế. Theo số liệu của Thanh tra Bộ KHCN tổng hợp, tổng số đơn vị được thanh tra, kiểm tra trong đợt thanh tra chuyên đề diện rộng về an toàn bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế là 1.493 đơn vị. Kết quả thanh tra đã tiến hành xử lý tổng số 821 lượt hành vi vi phạm với 323 cơ sở bị xử phạt hành chính (chiếm 21.6% số cơ sở được thanh tra), tổng số tiền phạt là 862.300.000 đồng.
Hoạt động thanh tra của các Sở KHCN trong năm 2014 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn bức xạ tại các địa phương./.
Tin bài khác
Online: 24
Số lượt truy cập: 10837941
Lên đầu trang
SSL