Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN

- Căn cứ Quyết định 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Online: 124
Số lượt truy cập: 7636432
Lên đầu trang
SSL