Danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Cục ATBXHN


- Căn cứ Quyết định 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân)
- Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-BKHCN ngày 17/5/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính...
Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh đối với cơ sở bức xạ có nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2

Trên cơ sở hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Cục ATBXHN) đã xây dựng Mẫu hướng dẫn Kế hoạch bảo đảm an ninh đối với cơ sở bức xạ có nguồn phóng xạ Nhóm 1 và Nhóm 2.
Online: 15
Số lượt truy cập: 6789476
Lên đầu trang
SSL