Hướng dẫn Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2022-2023
09:09 30/05/2024: Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VI tại Hà Nội (dự kiến từ ngày 30-31/7/2024), nhằm đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2022-2023. Đề kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn khen thưởng tại tài liệu đính kèm.
Tệp đính kèm: Tải về | Tải về
Online: 20
Số lượt truy cập: 10535474
Lên đầu trang
SSL