Hướng dẫn trình bày báo cáo tại Hội nghị Pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ 6
09:09 15/05/2024:
Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần thứ VI dự kiến tổ chức tại thành phố Hà Nội từ ngày 30/7/2024 đến 31/7/2024.
Mục đích Hội nghị: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân và công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của các địa phương, đề xuất các giải pháp, kiến nghị và kế hoạch triển khai để nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác này.
Để chuẩn bị cho công tác báo cáo tại hội nghị, xin vui lòng tải về hướng dẫn trình bài báo cáo tại file đính kèm.
Tệp đính kèm: Tải về
Online: 76
Số lượt truy cập: 10439437
Lên đầu trang
SSL