Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ
15:03 17/01/2024: Ngày 17/1/2024, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ. Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Hồng Thái đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có bà Lê Ngân Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 9 đơn vị thuộc khối: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Cục Thông tin KHCN quốc gia; Cục Sở hữu trí tuệ; Cục Năng lượng nguyên tử; Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN; Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Quỹ Phát triển KHCN quốc gia và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.
Thay mặt Khối thi đua, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải, Cục trưởng Cục ATBXHN, Khối trưởng năm 2023 đã báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ.
Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Thông qua các phong trào thi đua đã huy động được sức mạnh của đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực triển khai và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo chức năng cũng như tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực  hiện các nhiệm vụ trọng tâm, duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng; thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực, sát sao chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh. Các đơn vị trong Khối chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong đơn vị, trong lĩnh vực được giao phụ trách và có hình thức khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Nhìn chung, công tác thi đua, khen thưởng đã được Lãnh đạo các đơn vị trong Khối quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết với việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đang từng bước đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của các đơn vị đã có sự rõ nét, góp phần khơi dậy năng lực và nhiệt tình của công chức, viên chức, người lao động, trở thành động lực cho việc phấn dấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp.
Về phương hướng năm 2024, Khối thi đua xác định phương hướng, nhiệm vụ như sau: tiếp tục hưởng ứng và triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ phát động, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch công tác năm 2024, đẩy mạnh xây dựng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác của Khối và đơn vị thành viên trong Khối, triển khai công tác thi đua, khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ, Khối tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tổ chức Ngày Hội giao lưu văn nghệ, thể thao tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chặt chẽ giữa các đơn vị trong Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, Khối thi đua phấn đấu các đơn vị đạt danh hiêu Tập thể lao động xuất sắc và đạt 03 Cờ thi đua của Bộ, 01 Cờ thi đua của Chính phủ năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Hồng Thái đã ghi nhận các kết quả đạt được của Khối thi đua Tổng cục, Cục, Ban và Quỹ trong năm vừa qua, đó cũng chính là những đóng góp to lớn của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần chủ động, sáng tạo và đoàn kết cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống cũng như đổi mới sáng tạo các hình thức thi đua, giữ vững vai trò, góp phần tích cực nâng cao vị thế của đơn vị, của Khối và ngành khoa học và công nghệ.
Hội nghị cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết năm 2023 cũng như đề xuất các giải pháp, hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, chia sẻ nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong Khối. Thay mặt Khối thi đua, Khối trưởng năm 2023, đồng chí Nguyễn Tuấn Khải chân thành cảm ơn các đơn vị trong Khối đã luôn ủng hộ và nhiệt tình tham gia phong trào thi đua của Khối để có nhiều kết quả, thành tích cao trong năm 2023. Năm 2024, Khối thi đua tiếp tục đồng lòng góp sức, phối hợp chặt chẽ và quyết tâm triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ mới được đặt ra.
Hội nghị cũng đã bình xét các hình thức thi đua, khen thưởng và thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Bộ KHCN cho Cục ATBXHN, Cục Sở hữu trí tuệ và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Đồng thời, thống nhất bầu Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KHCN sẽ đảm nhiệm vị trí Khối trưởng và Cục Sở hữu trí tuệ là Khối phó năm 2024.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 10838038
Lên đầu trang
SSL