Hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
14:02 30/11/2023: Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Cục ATBXHN phối hợp với Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ là Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố (BCĐ PCKB) Bộ KHCN và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau khi Luật phòng chống khủng bố được Quốc hội ban hành thì các Bộ, ngành có trách nhiệm thành lập BCĐ PCKB với nhiệm vụ tập trung vào các công tác rà soát, chỉ đạo các đơn vị thực hiện phổ biến, tuyên truyền về nguy cơ khủng bố, rà soát và đảm bảo công tác an ninh, đấu tranh chống khủng bố. Thông qua hướng dẫn và Chương trình công tác của BCĐ PCKB Quốc gia qua các giai đoạn, với Bộ Công an đóng vai trò là cơ quan thường trực, BCĐ Bộ KHCN đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác này gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực phụ trách của Bộ KHCN. BCĐ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ, phối hợp với Bộ Công an xác định các nhiệm vụ trọng tâm của BCĐ trong công tác bảo đảm an ninh các công trình trọng điểm của ngành KHCN, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ trước các nguy cơ khủng bố có thể xảy ra.
Mục đích Hội nghị này, nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống khủng bố trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng như trao đổi thảo luận xây dựng nội dung hoạt động của BCĐ PCKB Bộ KHCN trong thời gian tới, phương pháp, chuyên môn nghiệp vụ xử lý tình huống khủng bố từ phía Bộ Công an, qua đó tăng cường năng lực, nhận thức và xây dựng phương án PCKB hiệu quả tại cơ sở của mình.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề về nhận thức chung về khủng bố, tình hình khủng bố quốc tế  và trong nước, nội dung cơ bản của Luật phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành, nguy cơ xảy ra khủng bố tại Việt Nam và trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, công tac xây dựng kế hoạch PCKB và phương án PCKB tại đơn vị, cơ sở.
TTĐT, Cục ATBXHN
Tin bài khác
Online: 25
Số lượt truy cập: 10837947
Lên đầu trang
SSL