Quản lý an ninh đối với chất phóng xạ được sử dụng và lưu giữ và đối với các cơ sở liên quan
09:09 22/08/2022: Quản lý an ninh đối với chất phóng xạ được sử dụng, lưu giữ và đối với các cơ sở liên quan bao gồm việc thiết lập và thực hiện các chính sách, kế hoạch, thủ tục và quy trình đối với an ninh chất phóng xạ.
Quản lý an ninh hỗ trợ đảm bảo cho hệ thống an ninh hiệu quả, vận hành đáng tin cậy và được duy trì với các nguồn lực cần thiết. Dựa trên ý kiến ​​đóng góp sâu rộng từ các chuyên gia kỹ thuật và pháp lý, ấn phẩm này đề cập đến quản lý an ninh như một công cụ thiết yếu để xác minh rằng nhân sự, quy trình và thiết bị hoạt động phụ thuộc lẫn nhau và theo cách tích hợp, và việc ban lãnh đạo và nhân viên chịu trách nhiệm về an ninh thể hiện cam kết cao nhất đối với việc thúc đẩy một nền văn hóa an ninh hạt nhân mạnh mẽ trong tổ chức. Hướng dẫn kỹ thuật này tham chiếu và có xem xét đến các ấn phẩm An ninh Hạt nhân của IAEA cung cấp hướng dẫn liên quan đến quản lý an ninh.
Tài liệu cung cấp thêm hướng dẫn, bao gồm cả việc phát triển một kế hoạch an ninh cho chất phóng xạ được sử dụng và lưu giữ và cho các cơ sở liên quan. Kế hoạch an ninh là một thành phần thiết yếu trong hồ sơ xin cấp phép của đơn vị vận hành. Hướng dẫn kỹ thuật này cũng xem xét đến các ấn phẩm An ninh Hạt nhân khác của IAEA cung cấp hướng dẫn liên quan đến quản lý an ninh và liên quan đến các kế hoạch an ninh.
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 74
Số lượt truy cập: 10299358
Lên đầu trang
SSL