Sách về Luật hạt nhân của IAEA hiện đã có bằng sáu ngôn ngữ
09:09 08/11/2022: Cuốn sách đầu tiên của IAEA bởi các nhà lãnh đạo tư tưởng toàn cầu về luật hạt nhân, Luật hạt nhân: Cuộc tranh luận toàn cầu, hiện đã có bằng 5 thứ tiếng - tiếng Ả Rập, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha - ngoài phiên bản gốc tiếng Anh, vừa được xuất bản vào tháng 4 năm nay.
Trong một buổi lễ mới đây tại Viên, diễn ra bên lề Hội nghị chuyên đề của IAEA về Thanh sát quốc tế, Tổng G
iám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đã tặng các cuốn có chữ ký cho những người tham dự. Ông Grossi là tác giả chương mở đầu của cuốn sách.
Nhấn mạnh giá trị của cuốn sách, đặc biệt là bằng 5 ngôn ngữ, ông Grossi nói: “Luật hạt nhân là điều kiện tiên quyết cần thiết cho việc sử dụng công nghệ hạt nhân và các ứng dụng của nó một cách an toàn, an ninh và hòa bình.”
“Cuốn sách này bao gồm những suy nghĩ và ý tưởng của một số người nổi tiếng nhất trong lĩnh vực của họ, nhiều người trong số đó là luật sư,” ông nói thêm. “Điều này làm cho cuộc tranh luận toàn cầu về luật hạt nhân có thể tiếp cận với nhiều đối tượng hơn và giúp đảm bảo rằng các Quốc gia đưa ra quyết định sáng suốt có xem xét đến quan điểm và đóng góp của các bên liên quan trong cộng đồng toàn cầu, bao gồm cả các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, ngành công nghiệp, học viện và xã hội dân sự."
Cuốn luật hạt nhân tập hợp các bài luận về lĩnh vực luật hạt nhân, bao gồm các bài báo của các học giả, nhà hoạch định chính sách, luật sư và nhà khoa học hàng đầu. Các tác giả đưa ra bốn trụ cột làm nền tảng cho luật hạt nhân, đó là an toàn, an ninh, thanh sát và trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân. Các tác giả thảo luận về các khía cạnh chính của luật hạt nhân, ví dụ như những thành công và thách thức của việc thành lập các cơ quan pháp quy, cơ chế an ninh hạt nhân quốc gia và chương trình điện hạt nhân quốc gia. Cuốn sách cũng đề cập đến các công nghệ mới nổi, như các lò phản ứng mô-đun nhỏ, với các chương nêu bật các vấn đề pháp lý xung quanh việc triển khai các nhà máy điện nổi và phân tích khả năng áp dụng các nghĩa vụ bảo vệ thực thể quốc tế đối với các công nghệ lò phản ứng tiên tiến.
 
Vạch ra hành trình của luật hạt nhân - nguồn gốc, đã phát triển như thế nào, hiện tại ở đâu và hướng tới đâu - cuốn sách nhằm khơi gợi trong người đọc những suy nghĩ và thảo luận về vai trò của luật hạt nhân có thể giúp sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình như thế nào, bao gồm phát triển kinh tế, giảm thiểu biến đổi khí hậu và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.
IAEA đóng vai trò nhiều mặt trong việc xây dựng và thực thi luật hạt nhân. IAEA là cơ quan lưu chiểu các công cụ pháp lý quốc tế về an toàn, an ninh, thanh sát và trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân.
Năm nay, IAEA kỷ niệm 50 năm Hiệp định Thanh sát Toàn diện (CSA) đầu tiên có hiệu lực liên quan đến Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). CSA là thỏa thuận được ký kết với các Quốc gia không sử dụng vũ khí hạt nhân trong NPT, cho phép IAEA có quyền và nghĩa vụ đảm bảo rằng các biện pháp thanh sát được áp dụng đối với tất cả vật liệu hạt nhân trong tất cả các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình, để xác minh vật liệu đó không bị chuyển hướng khỏi mục đích hòa bình cho sử dụng vũ khí hạt nhân.
Năm nay cũng là năm kỷ niệm 25 năm Nghị định thư bổ sung (AP) đầu tiên với một Quốc gia CSA có hiệu lực. AP cho một Hiệp đinh Thanh sát đã ký kết sẽ cung cấp cho IAEA các công cụ bổ sung để thực hiện việc xác minh. Điều đó làm tăng đáng kể khả năng của IAEA trong việc xác minh việc sử dụng tất cả vật liệu hạt nhân vì mục đích hòa bình ở các quốc gia thành viên của Hiệp định Thanh sát toàn diện.
TTĐT, theo WNN
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 10838037
Lên đầu trang
SSL