Khóa học trực tuyến E-Learning về các tiêu chuẩn an toàn của IAEA bằng sáu ngôn ngữ
08:08 27/07/2022: IAEA đã phát triển một khóa học trực tuyến cung cấp thông tin tổng quan về các Tiêu chuẩn An toàn của IAEA, hiện đã có bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, cụ thể bao gồm tiếng Ả Rập, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Khóa học, trước đây đã có bằng tiếng Anh, cung cấp cho người học hiểu biết tốt hơn và rõ ràng hơn về cơ sở của các tiêu chuẩn an toàn, cách được xây dựng như thế nào và cách được sử dụng và áp dụng trong các ứng dụng hòa bình của công nghệ hạt nhân.
Khóa học dành cho các nhà quản lý và những người sử dụng khác của IAEA, như các tổ chức đồng tài trợ và các ngành thiết kế, xây dựng và vận hành các cơ sở hạt nhân hoặc các ngành sử dụng bức xạ và nguồn phóng xạ.
“Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA là nền tảng của nhiệm vụ IAEA trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân,” Phó Tổng Giám đốc Lydie Evrard  đồng thời là Trưởng Ban An ninh và An toàn Hạt nhân của IAEA cho biết. “Thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn cũng là một phần nhiệm vụ của IAEA. Khóa học e-learning này là một sáng kiến ​​quan trọng và mang lại nhiều giá trị khi được cung cấp bằng sáu ngôn ngữ chính thức của IAEA, điều này sẽ cho phép tiếp cận với nhóm các bên liên quan rộng hơn trên tất cả các khu vực."
Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA là tập hợp các ấn phẩm bao gồm các nguyên tắc cơ bản về an toàn, các yêu cầu và hướng dẫn để đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân ở mức cao trên toàn thế giới. Quản lý an toàn là trách nhiệm quốc gia và các tiêu chuẩn an toàn của IAEA giúp các cơ quan quản lý và vận hành đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn.
“Chúng tôi hy vọng khóa học trực tuyến này sẽ đóng góp vào mức độ hài hòa cao hơn về an toàn bức xạ và hạt nhân,” ông Dominique Delattre, Trưởng Bộ phận Phát triển Hướng dẫn An ninh và Tiêu chuẩn An toàn cho biết. “Những nỗ lực của chúng tôi nhằm mục đích hỗ trợ các chuyên gia ở các quốc gia có hiểu biết chung về cách cấu trúc, phát triển các tiêu chuẩn an toàn và mục tiêu chính của chúng là gì”.
Khóa học e-learning kéo dài 90 phút bao gồm 25 mô-đun ngắn. Được cung cấp miễn phí và có thể hoàn thành bất cứ thời gian nào. Sau khi hoàn thành, người tham dự sẽ được cấp Chứng chỉ để có thể tải xuống.
Các tiêu chuẩn an toàn của IAEA được xây dựng và sửa đổi thông qua một quy trình nghiêm ngặt và đại diện cho sự đồng thuận quốc tế về những gì tạo nên mức độ an toàn cao để bảo vệ con người và môi trường khỏi tác hại của bức xạ ion hóa. Khóa học e-learning giải thích quy trình từng bước này và xác định các bên liên quan chính ở mỗi bước. Ngoài ra, khóa học cũng thông tin về cách tìm kiếm các tiêu chuẩn an toàn IAEA liên quan bằng Giao diện Người dùng trực tuyến về An toàn và An ninh hạt nhân.
Tiêu chuẩn An toàn IAEA đầu tiên được xuất bản vào năm 1958. Kể từ đó, các Tiêu chuẩn An toàn của IAEA đã mở rộng và hiện có hơn 130 ấn phẩm. Các tiêu chuẩn an toàn đề cập đến an toàn của các cơ sở hạt nhân, các nguồn bức xạ trong các ứng dụng y tế và công nghiệp, vận chuyển chất phóng xạ, quản lý chất thải phóng xạ, cũng như việc chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp bức xạ hoặc hạt nhân. Một số công ước quốc tế, chẳng hạn như Công ước An toàn hạt nhân và Công ước chung về An toàn trong quản lý nhiên liệu đã sử dụng và về An toàn trong quản lý chất thải phóng xạ có các yêu cầu tương tự như trong tiêu chuẩn và có tính ràng buộc đối với các Bên ký kết. Các tiêu chuẩn an toàn, được bổ sung bởi các công ước quốc tế này, các tiêu chuẩn trong ngành và các yêu cầu cụ thể của quốc gia, thiết lập cơ sở thống nhất để bảo vệ con người và môi trường./.
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 19
Số lượt truy cập: 10837882
Lên đầu trang
SSL