Đăng ký tham dự Hội nghị
15:03 07/06/2022:
Tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự hội nghị theo một trong các cách sau:
- Cách 1: Đăng ký qua Biểu đăng ký tham dự hội nghị: Biểu đăng ký tham dự Hội nghị gửi kèm theo Thông báo số 1 này. Cá nhân đơn vị điền thông tin trong Biểu và gửi về địa chỉ tại Mục 18 của Thông báo này (tải Biểu đăng ký tại đây).
- Cách 2: Đăng ký qua Biểu đăng ký trực tuyến (tại đây). Tổ chức cá nhân đăng ký tham dự hội nghị truy cập vào đường dẫn và khai báo các thông tin và gửi đăng ký.
Online: 24
Số lượt truy cập: 10837934
Lên đầu trang
SSL