IAEA phát triển các tiêu chuẩn mới cho các phương pháp tính toán để sử dụng, vận hành và phân tích an toàn cho lò phản ứng nghiên cứu
08:08 13/05/2021: Theo một dự án vừa hoàn thành của IAEA, các chuyên gia đã phát triển một cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn cho các phương pháp và công cụ tính toán cho việc sử dụng, vận hành và phân tích an toàn của các lò phản ứng nghiên cứu.
Một tiêu chuẩn trong bối cảnh này là một thử nghiệm được thực hiện trong một lò phản ứng nghiên cứu, bao gồm dữ liệu đo được và đầy đủ thông tin chi tiết về lò phản ứng nghiên cứu và cơ sở thử nghiệm.
Frances Marshall, Trưởng dự án nghiên cứu phối hợp của IAEA (CRP) 4 năm cho biết: “Tiêu chuẩn cho phép lập mô hình việc thử nghiệm bằng cách sử dụng mã máy tính. Kết quả của các phép tính được so sánh với dữ liệu để đánh giá xem mã và mô hình được thực hiện có phù hợp với trường hợp đang nghiên cứu hay không.”
Chuẩn hóa các mã máy tính và các phương pháp với dữ liệu thực nghiệm là chìa khóa để đánh giá việc xác nhận áp dụng các mã đối với thiết kế, vận hành, sử dụng và phân tích an toàn lò phản ứng nghiên cứu.
Các tiêu chuẩn có thể được sử dụng để:
- đào tạo các chuyên gia mới trong các lò phản ứng nghiên cứu bằng cách cho phép họ phát triển kỹ năng lập mô hình bằng cách sử dụng các trường hợp đã được ghi chép lại (tiêu chuẩn);
- cải thiện việc mô hình hóa cần các chức năng mã nâng cao và kiến ​​thức người dùng;
- tiến hành xác nhận chính thức các mã, mô hình hoặc trình độ người dùng.
CRP đã chuẩn hóa nhiều mã lò phản ứng nghiên cứu được sử dụng phổ biến nhất ở cấp độ quốc tế, và chứng minh rằng các mã, phương pháp và dữ liệu hạt nhân mang lại, trong phần lớn các trường hợp, đáp ứng các yêu cầu hoạt động của các cơ sở lò phản ứng nghiên cứu.
Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để cập nhật Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa lò phản ứng nghiên cứu của IAEA: Dữ liệu thí nghiệm và thông số kỹ thuật của cơ sở, đây là nguồn có giá trị để hỗ trợ tối ưu hóa chương trình thí nghiệm và quản lý tâm lò phản ứng nghiên cứu, đồng thời duy trì sự an toàn.
Dự án được thực hiện bởi một số tổ chức vận hành lò phản ứng nghiên cứu với các hoạt động đo đạt và chiếu xạ liên tục trong quá trình đốt cháy nhiên liệu và kích hoạt vật liệu và mục tiêu. Những bên tham gia cung cấp dữ liệu thử nghiệm và thông số kỹ thuật của lò phản ứng nghiên cứu bao gồm nhiều loại lò phản ứng nghiên cứu và mức công suất. Chất lượng của dữ liệu đã được đánh giá độc lập để xác nhận việc sử dụng nó làm chuẩn, dẫn đến việc thiết lập 14 thông số kỹ thuật chuẩn sử dụng dữ liệu từ 9 lò phản ứng nghiên cứu khác nhau. Các phép tính sau đó được thực hiện bởi ít nhất hai bên tham gia cho mỗi chuẩn, sử dụng nhiều mã, dẫn đến tổng cộng 53 phân tích.
Mục tiêu chung của CRP là khuyến khích hợp tác, thúc đẩy trao đổi thông tin và nâng cao kiến ​​thức và chuyên môn về phân tích số để cải thiện thiết kế, vận hành, sử dụng, an toàn và ngừng hoạt động của các lò phản ứng nghiên cứu, đặc biệt là trong phân tích làm nghèo đa chu trình nhiên liệu, và tính toán kích hoạt vật liệu và mục tiêu.
Các kết quả nghiên cứu cụ thể của CRP được xác định để đạt được các mục tiêu này là:
- chuyển giao kiến ​​thức thông qua tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phân tích số lò phản ứng, bao gồm thiết kế, phân tích an toàn, vận hành và sử dụng;
-nâng cao năng lực của những bên tham gia CRP trong việc thực hiện phân tích số và đánh giá an toàn của các lò phản ứng nghiên cứu;
- thu thập các bộ dữ liệu thử nghiệm về đốt cháy nhiên liệu và kích hoạt vật liệu/mục tiêu và biên soạn một cơ sở dữ liệu toàn diện hữu ích cho việc thực hiện các tiêu chuẩn;
- chuẩn hóa các mã máy tính việc đốt cháy nhiên liệu và mã máy tính kích hoạt vật liệu/mục tiêu đối với các kết quả thực nghiệm; và
- xây dựng các khuyến nghị cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển trong tương lai liên quan đến lò phản ứng nghiên cứu và các mã được sử dụng để mô hình hóa chúng.
Ông Marshall nói: “Tác động của CRP là ngay lập tức. Nhiều bên tham gia đã sử dụng CRP này như một cơ hội đào tạo cho nhân viên mới và để phát triển hiểu biết sâu hơn về các công cụ và phương pháp tiếp cận mô hình hóa vật lý lò phản ứng.”
TTĐT, theo IAEA
Tin bài khác
Online: 25
Số lượt truy cập: 10837933
Lên đầu trang
SSL