Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ năm 2020 của các Sở Khoa học và Công nghệ trên toàn quốc
10:10 15/04/2021: Từ kết quả báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ (ATBX) năm 2020 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) các tỉnh, thành phố cho thấy: trong năm 2020, trên toàn quốc có 42 Sở KHCN đã tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATBX với tổng số 675 cơ sở, trong đó số cơ sở được thanh tra là 484 và số cơ sở được kiểm tra là 191.
Các Sở KHCN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 32 cơ sở (chiếm 4,7% tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra), tổng số tiền xử phạt là 147 triệu đồng. Các lỗi vi phạm điển hình được phát hiện và xử lý là: Không tiến hành gia hạn giấy phép đúng theo quy định; không kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ theo quy định; không tổ chức đào tạo kiến thức ATBX cho nhân viên bức xạ theo quy định.
Do ảnh ảnh hưởng của Dịch covid-19, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dich Covid-19, nhiều Sở KHCN đã cắt giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra (21/63 Sở KHCN không tiến hành thanh tra, kiểm tra về ATBX trong năm 2020).
Số lượng cơ sở X-quang y tế được các Sở KHCN thanh tra, kiểm tra vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu trong năm 2020, chiếm 90% tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra. Tỷ lệ thanh tra, kiểm tra do Sở KHCN tiến hành tại các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do Cục ATBXHN cấp phép còn ít và đã giảm 6% so với năm 2019. Việc thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở này được thực hiện tập trung chủ yếu tại một số tỉnh như: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hòa Bình, Khánh Hòa. Trong đó, Sở KHCN Tp. Hồ Chí Minh là đơn vị đã tiến hành thanh tra đối với các cơ sở do Cục ATBXHN cấp phép chiếm 100% tổng số cơ sở được thanh tra trong năm.
Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2020, các Sở KHCN đánh giá về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATBX đối với các cơ sở được thanh tra, kiểm tra như sau:

Hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATBX của các Sở KHCN năm 2020 trên toàn quốc đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về NLNT cho Lãnh đạo, người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ mất ATBX, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ.
Bảng tổng hợp kết quả Thanh tra, kiểm tra của các Sở KHCN 2020/lib/ckfinder/files/Tong%20hop%20ket%20qua%20Thanh%20tra%2C%20kiem%20tra%20cua%20So%20KHCN%202020%20_F.xlsx
Thanh tra Cục
Tin bài khác
Online: 13
Số lượt truy cập: 10535487
Lên đầu trang
SSL