Hướng dẫn Báo cáo thành tích giai đoạn 2018-2019 - Hội nghị Pháp quy Hạt nhân toàn quốc lần thứ IV
11:11 13/05/2020:

1. Hướng dẫn Báo cáo thành tích Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Khen thưởng đối với các cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ giai đoạn 2018-2019: Tải về

2. Hướng dẫn Báo cáo thành tích Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Khen thưởng đối với các đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ giai đoạn 2018-2019: Tải về

Cục ATBXHN

Online: 16
Số lượt truy cập: 10837859
Lên đầu trang
SSL