Hoạt động thanh tra an toàn bức xạ và hạt nhân của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2018
11:11 05/09/2019:
I. Kết quả thanh tra ATBX của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
Năm 2018, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã chủ trì triển khai 18 đoàn thanh tra với tổng số 79 cơ sở được thanh tra, trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, 71 cơ sở thanh tra theo kế hoạch và 08 cơ sở thanh tra đột xuất. Trọng tâm thanh tra năm 2018 tiếp tục tập trung vào các cơ sở lớn sử dụng, lưu giữ nhiều nguồn phóng xạ, các cơ sở mới được cấp giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ, các cơ sở không gửi báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ và các cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT).
Đặc biệt, trong năm 2018, Cục ATBXHN đã tiến hành thanh tra đối với Viện nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt) - đây là cơ sở hạt nhân duy nhất của nước ta có nhiều loại hình hoạt động gồm: nghiên cứu, đào tạo, sản xuất đồng vị phóng xạ, sử dụng và lưu giữ các nguồn phóng xạ, quản lý chất thải phóng xạ.
Ngoài ra, Cục ATBXHN đã tiến hành thanh tra đối các cơ sở y tế tiến hành nhiều loại hình công việc bức xạ, sử dụng số lượng lớn nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong khám chữa bệnh như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K; các cơ sở sử dụng nhiều nguồn phóng xạ trong nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT như Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và cơ sở lưu giữ một lượng lớn nguồn phóng xạ như Liên đoàn Vật lý địa chất.
Các đoàn thanh tra của Cục ATBXHN đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 22 cơ sở (chiếm tỉ lệ 27,8% tổng số cơ sở được thanh tra) và Cục trưởng Cục ATBXHN đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 219 triệu đồng.
II. Kết quả thanh, kiểm tra ATBX của Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố
Theo kết quả tổng hợp báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ (ATBX) năm 2018 của 63 Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) các tỉnh, thành phố gửi Cục ATBXHN, tổng số cơ sở tiến hành công việc bức xạ được các Sở KHCN tiến hành thanh tra trong năm 2018 là 866 cơ sở, trong đó số lượng cơ sở X-quang y tế được các Sở KHCN thanh tra vẫn chiếm tỷ lệ chủ yếu (737 cơ sở chiếm 85 %); số lượng cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do Cục ATBXHN cấp phép chiếm tỷ lệ (15%). Bên cạnh công tác thanh tra, trong năm 2018 Sở KHCN các tỉnh, thành phố cũng đã tiến hành kiểm tra tại 345 cơ sở.
Các Sở KHCN đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 49 cơ sở, tổng số tiền xử phạt là 306 triệu đồng.
III. Đánh giá kết quả thanh tra ATBX năm 2018 trên toàn quốc
Hoạt động thanh tra chuyên ngành về ATBX năm 2018 trên toàn quốc đã góp phần chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về NLNT cho Lãnh đạo, người phụ trách an toàn và các nhân viên bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ. Đặc biệt, đã ngăn chặn và xử lý kịp thời một số trường hợp có nguy cơ mất ATBX, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở gặp khó khăn trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Công tác thanh tra còn giúp phát hiện những thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về ATBX để đưa ra phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATBX từ trung ương đến địa phương.
Thanh tra Cục
Tin bài khác
Online: 17
Số lượt truy cập: 10838044
Lên đầu trang
SSL