Cơ cấu tổ chức Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
10:10 11/06/2018:
Cơ cấu tổ chức của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được quy định tại Điều 4, Quyết định số 1588/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Quyết định 1588/QĐ-BKHCN :Tải về
 

 
Online: 20
Số lượt truy cập: 10837893
Lên đầu trang
SSL