Ấn phẩm mới cung cấp hướng dẫn về các chương trình kinh nghiệm vận hành cơ sở hạt nhân nhằm nâng cao an toàn
15:03 14/08/2018: Một ấn phẩm mới chỉ cho các nhà vận hành cơ sở hạt nhân và các cơ quan pháp quy cách họ có thể học hỏi một cách có hệ thống kinh nghiệm giảm thiểu khả năng xảy ra các sự kiện có thể gây tổn hại cho sự an toàn.
Một hướng dẫn an toàn mới ”những bài học kinh nghiệm vận hành cho các cơ sở hạt nhân” là một phần trong một loạt tiêu chuẩn an toàn của IAEA. Hướng dẫn an toàn chi tiết những cấu phần chính của chương trình kinh nghiệm vận hành. Ví dụ như xác định và báo cáo kinh nghiệm vận hành nội bộ và sử dụng, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm vận hành thông qua hệ thống báo cáo quốc gia và quốc tế.
 
“Dựa trên các Tiêu chuẩn An toàn khác nhau của IAEA, ấn phẩm này nhấn mạnh tầm quan trọng của những bài học không chỉ đến từ các sự kiện, mà còn các sự cố gần và sự cố tiền thân”, Greg Rzentkowski, Giám đốc trung tâm An toàn Nhà máy điện hạt nhân của IAEA nhận định. Sự cố được xác định là bất kỳ sự xuất hiện hậu quả tiềm ẩn nào đó đối với an toàn mà nhà  vận hành không mong muốn ”, ông nói thêm.
 
Bài học vận hành nội bộ để ngăn chặn hoặc giảm khả năng tái diễn sự cố đến từ lỗi của con người, sai hỏng thiết bị và sai sót gần. Nó bao gồm một quá trình đánh giá khía cạnh an toàn có  ý nghĩa của các vấn đề, thiết lập các ưu tiên trong việc sửa chữa, theo dõi chúng cho đến khi cải tiến  được an toàn.
Dian Zahradka, chuyên gia an toàn hạt nhân của IAEA chịu trách nhiệm công bố thông tin cho biết: “Hướng dẫn an toàn mới nhằm vào các tổ chức và cơ quan pháp quy chịu trách nhiệm đối với nhà máy điện hạt nhân và mô tả vai trò và trách nhiệm của họ trong chương trình kinh nghiệm vận hành tổng thể”. “Đó là sự liên hệ với các tổ chức khác có liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân cũng như cung cấp những giải thích chi tiết hơn về các yếu tố chương trình cụ thể và nhấn mạnh giá trị của việc học hỏi từ những yếu tố khác. ”
 Đánh giá an toàn của IAEA về kinh nghiệm vận hành
Để giúp các cơ quan có thẩm quyền tại mỗi quốc gia thực hiện các tiêu chuẩn an toàn, IAEA cung cấp các dịch vụ đánh giá an toàn. Một trong số này, đó là nhóm Đánh giá An toàn Vận hành và thẩm định về hiệu quả công tác vận hành an toàn. Những đánh giá này được thực hiện theo yêu cầu của các nước thành viên.
IAEA vận hành một số hệ thống báo cáo sự cố dựa trên website để tạo điều kiện cho việc trao đổi kinh nghiệm vận hành từ các nhà máy điện hạt nhân (Hệ thống báo cáo quốc tế về kinh nghiệm vận hành), lò phản ứng nghiên cứu (Hệ thống báo cáo sự cố cho lò phản ứng nghiên cứu) và cơ sở chu trình nhiên liệu (Hệ thống thông báo và phân tích sự cố nhiên liệu). Các nền tảng dựa trên website được đồng tài trợ bởi Cơ quan Năng lượng Hạt nhân của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế.
Các tiêu chuẩn an toàn IAEA, được phát triển trên cơ sở  hợp tác với các nước thành viên, phục vụ cho tham chiếu toàn cầu với mục đích bảo vệ con người và môi trường và đóng góp nâng cao mức độ an toàn trên toàn thế giới.
 QA, Cục ATBXHN- theo IAEA
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 10439537
Lên đầu trang
SSL