Kết quả thanh tra, kiểm tra về an toàn bức xạ năm 2017 trên toàn quốc
11:11 24/01/2018:

I. Kết quả thanh tra do Cục ATBXHN thực hiện trong năm 2017

Năm 2017, Cục ATBXHN đã chủ trì triển khai 16 đoàn thanh tra trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số 93 cơ sở được thanh tra, trong đó 52 cơ sở thanh tra theo kế hoạch và 41 cơ sở thanh tra đột xuất. Các cơ sở được thanh tra theo kế hoạch chủ yếu là các cơ sở quản lý nhiều nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, các cơ sở thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, các cơ sở chưa thực hiện các điều kiện của giấy phép tiến hành công việc bức xạ, các cơ sở đã lâu chưa được thanh tra về an toàn bức xạ. Các đoàn thanh tra đột xuất được tổ chức đối với các cơ sở có dấu hiệu, nguy cơ mất an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, các cơ sở vi phạm quy định pháp luật về khai báo nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, giấy phép tiến hành công việc bức xạ, hoặc không báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ định kỳ hằng năm.

Các đoàn thanh tra Cục ATBXHN đã lập biên bản vi phạm hành chính và Cục trưởng Cục ATBXHN đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 cơ sở (chiếm tỉ lệ 19,35% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền xử phạt là 183 triệu đồng.

Danh sách các cơ sở Cục ATBXHN thanh tra năm 2017: xem tại đây

Cục ATBXHN đã cử cán bộ tham gia 06 đoàn thanh tra chuyên đề “Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ” do các Sở KHCN tiến hành với tổng số 30 cơ sở, trong đó 27 cơ sở nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2017 của Cục ATBXHN, đồng thời cử cán bộ tham gia 03 Đoàn kiểm tra thực hiện công tác thanh tra chuyên đề do Thanh tra Bộ KHCN chủ trì tổ chức đối với 09 Sở KHCN tại miền Bắc, Trung và Nam. Ngoài ra, Cục ATBXHN đã cử cán bộ phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế tiến hành kiểm tra công tác an toàn bức xạ tại 38 cơ sở y tế về công tác môi trường và bảo đảm an toàn bức xạ cho cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và công chúng.

Danh sách 38 cơ sở y tế được kiểm tra năm 2017: xem tại đây

II. Kết quả triển khai thanh tra chuyên đề năm 2017 tại các Sở KHCN

Năm 2017 Bộ KHCN đã chỉ đạo các Sở KHCN tiến hành cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng “Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ”. Cục ATBXHN đã hỗ trợ, tham mưu, đề xuất với Thanh tra Bộ KHCN các nội dung phục vụ cho triển khai thanh tra chuyên đề, tổng hợp kết quả thanh tra. Các Sở KHCN đã chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan (Công an, Y tế... tại địa phương) thành lập Ban chỉ đạo liên ngành (cấp tỉnh), ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra liên ngành và đã triển khai nghiêm túc cuộc thanh tra chuyên đề. Ngoài thanh tra các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, trong khuôn khổ cuộc thanh tra chuyên đề, các Sở KHCN còn thanh tra các cơ sở có hoạt động bức xạ khác như cơ sở X-quang y tế, cơ sở sử dụng máy phát tia X trong công nghiệp, v.v...

Kết quả thanh tra chuyên đề năm 2017: tổng số cơ sở được các Sở KHCN thanh tra trên phạm vi toàn quốc là 851 cơ sở, trong đó có 384 cơ sở quản lý nguồn phóng xạ và 467 cơ sở khác (cơ sở X-quang y tế, cơ sở xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ, cơ sở sử dụng máy phát tia X, cơ sở thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử,..). Các địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện thanh tra chuyên đề năm 2017 là: Thành phố Hồ Chí Minh (76 cơ sở), Bà Rịa – Vũng Tàu (38 cơ sở), Hà Tĩnh (44 cơ sở), Bình Dương (25 cơ sở), Thanh Hóa (49 cơ sở ), Long An (11 cơ sở); Thái Nguyên (16 cơ sở); Hưng Yên (35 cơ sở).

Số cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính là 82 cơ sở, (chiếm tỷ lệ 10,23% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 575 triệu đồng.

Danh sách các cơ sở được Sở KHCN các tỉnh, thành phố thanh, kiểm tra năm 2017: xem tại đây

III. Đánh giá kết quả thanh tra ATBX năm 2017 trên toàn quốc

Công tác thanh tra ATBX nói chung và đợt thanh tra chuyên đề việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ năm 2017 nói riêng trên toàn quốc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động thanh tra đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước về ATBX tại Trung ương và địa phương nắm bắt được thực trạng hoạt động, tình hình thực hiện các quy định bảo đảm ATBX, an ninh nguồn phóng xạ của các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, kịp thời chấn chỉnh và nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm ATBX, an ninh nguồn phóng xạ của các tổ chức, cá nhân quản lý nguồn phóng xạ. Kết quả của các đợt thanh tra cũng đã chỉ ra những điểm còn tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục, tăng cường.

Công tác thanh tra ATBX năm 2017 cho thấy một số tồn tại phổ biến hiện nay tại các cơ sở quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ là: - Không khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; - Không lập, lưu giữ hồ sơ ATBX; - Thiếu chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ đào tạo ATBX; - Không trang bị liều kế, không đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 1 lần trong 3 tháng; - Thiếu chỉ dẫn an toàn, an ninh, cảnh báo bức xạ, nội quy ATBX; - Không bố trí người phụ trách ATBX; - Không tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ định kỳ; - Không kiểm xạ định kỳ khu vực tiến hành công việc bức xạ ít nhất 1 lần trong 1 năm; - Không thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ; - Không lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; - Không tiến hành kiểm đếm nguồn phóng xạ định kỳ.

Những tồn tại trên đây các cơ sở cần nghiêm túc khắc phục. Cục ATBXHN và các Sở KHCN sẽ tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Thanh tra Cục ATBXHN
 
Tin bài khác
Online: 10
Số lượt truy cập: 10439552
Lên đầu trang
SSL