Kết quả tổng hợp công tác thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2016 trên toàn quốc
15:03 14/04/2017:
Kết quả thanh tra do Cục ATBXHN thực hiện trong năm 2016.
     Năm 2016, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tiến hành 13 Đoàn thanh tra, kiểm tra (11 đoàn thanh tra, 01 đoàn kiểm tra, 01 đoàn công tác) đối với 55 cơ sở trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch đối với 34 cơ sở, thanh tra đột xuất đối với 20 cơ sở và kiểm tra đối với 01 cơ sở. Các cơ sở công nghiệp chiếm 78,2% tổng số cơ sở được Cục tiến hành thanh tra, kiểm tra; cơ sở y tế chiếm 11%; cơ sở hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT chiếm 1,8%; cơ sở nghiên cứu chiếm 3,6%; cơ sở xuất nhập khẩu chiếm 1,8% và các cơ sơ vàng bạc, hải quan, địa chất chiếm  3,6%. 

     Các Đoàn thanh tra của Cục ATBXHN đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 12 cơ sở (chiếm 22% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền phạt là 204 triệu đồng.          
Kết quả thanh tra của Cục ATBXHN năm 2016 cho thấy các sai phạm chủ yếu của cơ sở  là tiến hành công việc bức xạ mà không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn sử dụng; vi phạm điều kiện trong giấy phép tiến hành công việc bức xạ; không kiểm xạ định kỳ hàng năm nơi làm việc của nhân viên bức xạ tại các khu vực sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; chuyển giao nguồn phóng xạ cho đơn vị khác mà không báo cáo cơ quan an toàn bức xạ, hạt nhân; không trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định; không báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước về ATBXHN.

     Danh sách các cơ sở do Cục ATBXHN thanh tra trong năm 2016: Xem tại đây

Kết quả thanh tra, kiểm tra ATBX do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh, thành phố thực hiện trong năm 2016.
     Theo kết quả tổng hợp từ  báo cáo về công tác quản lý ATBX của 63 Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trên toàn quốc gửi Cục ATBXHN, trong năm 2016 cả nước có 51 Sở KH&CN đã tiến hành thanh tra ATBX đối với 968 cơ sở và 25 Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra đối với 400 cơ sở. Đoàn thanh tra của các Sở KH&CN đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 60 cơ sở (chiếm 6,2% tổng số cơ sở được thanh tra) với tổng số tiền phạt là 378 triệu đồng.  
     03 Sở KH&CN không tiến hành thanh, kiểm tra ATBX trong năm 2016 là Sở KH&CN Nghệ An, Sở KH&CN Ninh Bình, Sở KH&CN Kiên Giang; 01 Sở KH&CN không triển khai thanh tra, chỉ kiểm tra 01 cơ sở là Sở KH&CN Đắk Nông và 01 Sở KH&CN không triển khai kiểm tra, chỉ thanh tra 01 cơ sở là Sở KH&CN Quảng Bình.

     Danh sách các cơ sở do Sở KH&CN thanh tra năm 2016: Xem tại đây
     Danh sách các cơ sở do Sở KH&CN kiểm tra năm 2016: Xem tại đây


 
Tin bài khác
Online: 20
Số lượt truy cập: 10837895
Lên đầu trang
SSL