Kết quả thanh tra ATBXHN do Cục ATBXHN thực hiện năm 2014
09:09 11/05/2015: Năm 2014, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã triển khai 12 đoàn thanh tra theo kế hoạch và 08 đợt thanh tra đột xuất. Tổng kết năm 2014, Cục ATBXHN đã tiến hành thanh tra được 52 cơ sở trên địa bàn 11 tỉnh và thành phố, trong đó: cơ sở công nghiệp (chiếm 46,2%); cơ sở y tế (chiếm 30,8%); cơ sở dịch vụ ATBX (chiếm 9,6%); cơ sở giáo dục đào tạo, hải quan, địa chất (chiếm 5,8%); cơ sở hạt nhân (chiếm 4%); cơ sở nghiên cứu (chiếm 2%); cơ sở sa khoáng (chiếm 2%).
Trọng tâm Thanh tra năm 2014 là tập trung vào các cơ sở công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở sử dụng các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ hoạt động trên nhiều địa bàn; các cơ sở y tế lớn sử dụng nhiều nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ; các cơ sở chưa thực hiện tốt các quy định về xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Ngoài ra, Cục ATBXHN tiếp tục tiến hành hoạt động thanh tra đối với lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và thanh tra hoạt động khảo sát đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Các Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ đề nghị Cục trưởng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 đơn vị;  Chuyển hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định xử phạt 02 đơn vị. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 190 triệu đồng.
Qua kết quả thanh tra năm 2014 cho thấy công tác đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân đã có nhiều tiến bộ. Việc chấp hành các quy định của Pháp luật đã dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên vần còn một số tồn tại như sau:
+ Việc tổ chức theo dõi liều xạ cá nhân tại nhiều cơ sở vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng quy định của Pháp Luật.
+ Việc khai báo và xin cấp giấy phép tiến hành công việc đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn trường hợp sử dụng thiết bị bức xạ không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn.
+ Việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ hàng năm của các cơ sở bức xạ cho cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân chưa được thực hiện đầy đủ.
Danh sách các đơn vị Cục ATBXHN đã thanh tra trong năm 2014, xem tại đây.
Tin bài khác
Online: 11
Số lượt truy cập: 10837976
Lên đầu trang
SSL