Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
10:10 12/06/2018:
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được quy định tại Quyết định số 1588/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2018 của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Quyết định 1588/QĐ-BKHCN: Tải về
 
Online: 19
Số lượt truy cập: 10837886
Lên đầu trang
SSL