Các Tổng cục và các Cục
00:12 13/07/2005:

TỔNG CỤC

 

1.   Tổng cục Du lịch Việt Nam  

2.   Tổng cục Hải quan Việt Nam  

3.   Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

CÁC CỤC

 

1.       Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân

2.       Cục An toàn lao động - Bộ LĐTBXH

3.       Cục Bưu điện Trung ương

4.       Cục Đăng kiểm Việt Nam

5.       Cục Kiểm lâm Việt Nam

6.       Cục Lưu trữ nhà nước

7.       Cục Phòng chống tệ nạn xã hội

8.       Cục Quản lý lao động với nước ngoài

9.       Cục Tần số  

10.    Cục Thống kê Tp Hồ Chí Minh  

11.    Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ thương mại  

12.    Cục Môi trường  

 

Online: 13
Số lượt truy cập: 9894462
Lên đầu trang
SSL