Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012
00:12 28/06/2012: Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông

Xem tạp chí số 156

- Regional Workshop on Periodic Safety Review of Research Reactors Bangkok, Thailand, 30 April – 4 May 2012

- Consultancy Meeting to Develop Engineering Evaluation Exercise Cases for Fluid and Structure Interaction (FSI) Tokyo, Japan, 21-24 May 2012

Online: 22
Số lượt truy cập: 10837920
Lên đầu trang
SSL