Tạp chí thông tin hạt nhân của Mạng an toàn hạt nhân Châu Á (ANSN) tháng 6/2012
00:12 01/06/2012: Xuất bản 2 tuần 1 lần về các hoạt động an toàn hạt nhân hiện tại và sắp tới diễn ra tại các nước thành viên tham gia Chương trình Extrabudgetary (EBP) an toàn các cơ sở hạt nhân khu vực Châu Á –Thái Bình Dương và Viễn Đông

Xem tạp chí số 155

- Pilot Peer Review Mission for Self - Assessment on the Education and Training System for Nuclear Safety Human Resource Development

Jakarta, Indonesia, 9-13 April 2012

- Regional Workshop on Safety Analysis Practice and Exercise using Computer

Codes: In-depth understanding of Loss of Coolant Accident (LOCA) and Modelling of LOCA Test (IET – Integral Effect Test)

Daejon, Republic of Korea, 9-13 April 2012

 

Online: 15
Số lượt truy cập: 10837984
Lên đầu trang
SSL