Danh sách các cơ sở được phép làm dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị X-quang
00:12 21/06/2007:

1.       Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân;

2.       Trung tâm triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ Quảng Ninh;

3.       Viện Nghiên cứu hạt nhân (Đà Lạt);

4.       Trung tâm Hạt nhân (Thành phố Hồ Chí Minh);

5.       Viện Trang thiết bị y tế ;

6.       Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm (Bình Định) ;

7.       Trung tâm Triển khai ứng dụng công nghệ sinh học Tiền Giang (đang tiến hành xin cấp phép).

Cục KSATBXHN

Online: 18
Số lượt truy cập: 10837857
Lên đầu trang
SSL