Cán bộ, nhân viên của Cục

KS. Lã Trường Giang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 1/1/1966
Quá trình công tác:

1987

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành vật lý hạt nhân, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội
1992-1994 Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện NLNTVN

1994-2003

Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KHCN

2003-2007

Làm việc tại Phòng Đăng ký, Cấp phép; Phụ trách phòng (11/2005)

2007-

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và ứng phó sự cố

* Thông tin liên hệ
Email: ltgiang@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Nguyễn Ninh Giang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1989
Quá trình công tác:

2011

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hạt nhân- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2011-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: ninhgiang@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

CN. Hoàng Thu Huyền
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 1/5/1971
Quá trình công tác:

2001

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
1995-2003 Chuyên viên, Ban An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KHCN

2003-2007

Chuyên viên Văn phòng, Phụ trách kế toán (2005) 

2007-2013

Kế toán trưởng, Phó Chánh Văn phòng

4/2013-5/2015

Kế toán Cục ATBXHN

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

* Thông tin liên hệ
Email: hthuyen@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

ThS. Trần Quốc Hùng
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1975
Quá trình công tác:

1997

Tốt nghiệp Trường ĐH Luật Hà Nội (1997); Đại học Kinh tế quốc dân (2006); Thạc sỹ chuyên nghành Luật Kinh tế - ĐHQGHN (2011).

2004-2005

Văn phòng Phối hợp phát triển môi trường khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

9/2005

Chuyên viên Văn phòng Cục ATBXHN

9/2006

Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế-Pháp chế và Thông tin.

10/2010-5/2015

Chuyên viên phòng Pháp chế và Thông tin.

5/2015-

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

 

* Thông tin liên hệ
Email: tqhung@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042

CN. Nguyễn Thị Lệ Huyền
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1972
Quá trình công tác:
1993 

Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Tổng hợp Hà Nội

1994

Đạt Chứng chỉ Thư ký quản trị văn phòng - Đại học Kinh tế Quốc dân

1998

Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

3/1997-4/2014

Biên tập viên Ban sách Nhà nước và Pháp luật - NXB Chính trị quốc gia - Sự thật

4/2014-5/2015

Chuyên viên Phòng Pháp chế và thông tin

5/2015-8/2016

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

9/2016-

Phó chánh Văn phòng Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia

  Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

 

* Thông tin liên hệ
Email: nlhuyen@varans.vn
Điện thoại: 04. 32321402

CN. Nguyễn Thị Mai Hiên
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1983
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân - Trường ĐHKHTN

2005-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: nmhien@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Trương Quốc Hoài
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1982
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân – Trường ĐHKHTN

2005-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: tqhoai@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Nguyễn Tiến Mạnh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 17/3/1980
Quá trình công tác:

2003

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân - Trường ĐHKHTN

2003-2005

Nhóm nghiên cứu cấu trúc hạt nhân (n, 2gamma) - Trường ĐHKHTN

2006-2012

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

2012-

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: ntmanh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

KS. Dương Hồng Nhật
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 14/8/1982
Quá trình công tác:

6/2006

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội - chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

8/2006-3/2007

Cộng tác viên Viện Khoa học và kỹ thuật Hạt nhân

4/2007-8/2007

Nhân viên Công ty APAVE

10/2007-6/2009

Nhân viên Tập đoàn PEC Hàn Quốc

8/2009-5/2015

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: dhnhat@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1989
Quá trình công tác:

 

6/2011

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
9/2011 - 01/2014 Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

8/2013 -

 

Chuyên viên Thanh tra Cục

 

* Thông tin liên hệ
Email: ncnhung@varans.vn
Điện thoại: 0945 369 699

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1982
Quá trình công tác:

2004

Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ hạt nhân tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2009

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Vật lý hạt nhân, nguyên tử và năng lượng cao tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2005-

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: ntnga@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

CN. Đào Ngọc Phương
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1988
Quá trình công tác:

6/2010

Tốt nghiệp Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Chuyên ngành Vật lý hạt nhân

10/2010 -

Chuyên viên Thanh tra Cục

* Thông tin liên hệ
Email: dnphuong@varans.vn
Điện thoại: 04.37622215

ThS. Nguyễn Hào Quang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1984
Quá trình công tác:

2007

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ vật liệu - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2013

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Hạt nhân và ứng dụng - Đại học Quốc gia Hà Nội

2007-5/2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: haoquang@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

CN. Mã Văn Quang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 08/6/1989
Quá trình công tác:

2011

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hạt nhân- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2011-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

 

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: mvquang@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Phạm Trung Quân
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 16/9/1989
Quá trình công tác:

2007 - 2012

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý kỹ thuật tại Trung tâm đào tạo Kỹ sư tài năng, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

2015 - 2017

Bảo vệ luận án Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và lượng tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

2012 - 2013

Kỹ sư Công ty TNHH Canon Việt Nam.

2013 - 2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân.

2017 - 2020

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC.

3/2020 - Nay

Chuyên viên Thanh tra Cục.

* Thông tin liên hệ
Email: ptquan@most.gov.vn
Điện thoại: 024 37622215

CN. Ngô Đỗ Quyên
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 5/11/1973
Quá trình công tác:

1999

Tốt nghiệp đại học, Trường ĐH Tài chính Kế toán
1994 -2004 Kế toán viên, Công ty TNHH Công nghệ mới T&G

2004-5/2015

Chuyên viên Văn phòng, Kế toán viên

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

 

Chuyên viên Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: ndquyen@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

CN. Nguyễn Thị Hồng Sánh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 21/1/1981
Quá trình công tác:

2004

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, trường Học viện tài chính

2003-2004

Kế toán - Công ty CP Thương mại An Sang

2006-8/2014

Kế toán - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

8/2014-5/2015

Kế toán Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

 

Chuyên viên Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: nhsanh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

CN. Biện Xuân Tuấn
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 19/8/1962
Quá trình công tác:

  1995

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – Cử nhân chuyên ngành Kế toán.
  1996 Học lớp Kế toán trưởng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
  2004 Tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất – Bằng 2 Kỹ sư khai thác Mỏ.- Địa chất
  4/1981 Tham gia vào Quân đội – Nhân viên Đồ bản Bộ Tham mưu – QĐ14.
  1/1985 Chuyển nghành về Cty cung ứng than HB – Tổng công ty cung ứng than VN.
1986-1991 Công ty cử đi Hợp tác lao động tại Liên xô (Hết hạn trở về đơn vị cũ).
  1991 Trở lại công tác tại Cty cung ứng than HB - Học Đại học KTQD Hà Nội.
  8/1996 Kế toán Xí nghiệp Cảng Vũng hoa – Cty TMDVTH – Tập đoàn TKV.
  8/1998 Kế toán kiểm soát vốn Ngân sách C.ty Địa chất và KTKS – Tập đoàn TKV.
  4/2002 Quyền TP Kế toán XN ĐCTĐ - C.ty Địa chất và KTKS - Tập đoàn TKV.
  10/2002 Trưởng phòng Kế toán XN 905 - C.ty Địa chất và KTKS - Tập đoàn TKV.
  1/2005 Trợ lý Kế toán Xí nghiệp 397 – Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  10/2007 TP Tổ chức LĐTL Công ty 397 – Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  5/2011 Chánh Văn phòng Công ty 397 - Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  7/2012 Phó phòng TCKT Công ty CKXD 26 – Tổng công ty CKXD – Bộ XD.

4/2013-5/2015

Kế toán trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân – Bộ KHCN.

5/2015-3/2018

Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch và Tài chính

  01/2018 -

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

* Thông tin liên hệ
Email: bxtuan@varans.vn
Điện thoại: 024.32252652

. Phan Thị Thắm
Nhân viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 16/8/1976
Quá trình công tác:

2005 -

Nhân viên Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: pttham@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

CN. Phí Văn Thiệu
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1986
Quá trình công tác:

2008

Tốt nghiệp đại học ĐL chuyên nghành Vật lý - Điện tử

2010-2011

Chuyên viên Trường CDN Phú Châu

05/2011-05/2015

Chuyên viên phòng Pháp chế và Thông tin

05/2015-12/2015

Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin và Đào tạo

01/2016- Chuyên viên Phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân
* Thông tin liên hệ
Email: pvthieu@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042
 1   2   3  
Online: 16
Số lượt truy cập: 6902430
Lên đầu trang
SSL