Cán bộ, nhân viên của Cục

ThS. Trần Quốc Hùng
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1975
Quá trình công tác:

1997

Tốt nghiệp Trường ĐH Luật Hà Nội (1997); Đại học Kinh tế quốc dân (2006); Thạc sỹ chuyên nghành Luật Kinh tế - ĐHQGHN (2011).

2004-2005

Văn phòng Phối hợp phát triển môi trường khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

9/2005

Chuyên viên Văn phòng Cục ATBXHN

9/2006

Chuyên viên phòng Hợp tác quốc tế-Pháp chế và Thông tin.

10/2010-5/2015

Chuyên viên phòng Pháp chế và Thông tin.

5/2015-

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

 

* Thông tin liên hệ
Email: tqhung@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042

CN. Nguyễn Thị Lệ Huyền
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1972
Quá trình công tác:
1993 

Tốt nghiệp Khoa Luật - Đại học Tổng hợp Hà Nội

1994

Đạt Chứng chỉ Thư ký quản trị văn phòng - Đại học Kinh tế Quốc dân

1998

Tốt nghiệp Khoa Tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

3/1997-4/2014

Biên tập viên Ban sách Nhà nước và Pháp luật - NXB Chính trị quốc gia - Sự thật

4/2014-5/2015

Chuyên viên Phòng Pháp chế và thông tin

5/2015-8/2016

Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

9/2016-

Phó chánh Văn phòng Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia

  Chuyên viên Phòng Pháp chế và Chính sách

 

* Thông tin liên hệ
Email: nlhuyen@varans.vn
Điện thoại: 04. 32321402

CN. Nguyễn Thị Mai Hiên
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1983
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân - Trường ĐHKHTN

2005-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: nmhien@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Trương Quốc Hoài
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1982
Quá trình công tác:

2005

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân – Trường ĐHKHTN

2005-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: tqhoai@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

CN. Nguyễn Tiến Mạnh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 17/3/1980
Quá trình công tác:

2003

Tốt nghiệp ngành Công nghệ hạt nhân - Trường ĐHKHTN

2003-2005

Nhóm nghiên cứu cấu trúc hạt nhân (n, 2gamma) - Trường ĐHKHTN

2006-2012

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

2012-

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: ntmanh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

KS. Dương Hồng Nhật
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 14/8/1982
Quá trình công tác:

6/2006

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội - chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

8/2006-3/2007

Cộng tác viên Viện Khoa học và kỹ thuật Hạt nhân

4/2007-8/2007

Nhân viên Công ty APAVE

10/2007-6/2009

Nhân viên Tập đoàn PEC Hàn Quốc

8/2009-5/2015

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và Ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: dhnhat@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1989
Quá trình công tác:

 

6/2011

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
9/2011 - 01/2014 Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

8/2013 -

 

Chuyên viên Thanh tra Cục

 

* Thông tin liên hệ
Email: ncnhung@varans.vn
Điện thoại: 0945 369 699

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1982
Quá trình công tác:

2004

Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ hạt nhân tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2009

Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Vật lý hạt nhân, nguyên tử và năng lượng cao tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

2005-

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: ntnga@varans.vn
Điện thoại: 04.39428147

CN. Đào Ngọc Phương
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1988
Quá trình công tác:

6/2010

Tốt nghiệp Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên- Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Chuyên ngành Vật lý hạt nhân

10/2010 -

Chuyên viên Thanh tra Cục

* Thông tin liên hệ
Email: dnphuong@varans.vn
Điện thoại: 04.37622215

ThS. Nguyễn Hào Quang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1984
Quá trình công tác:

2007

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ vật liệu - Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

2013

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Hạt nhân và ứng dụng - Đại học Quốc gia Hà Nội

2007-5/2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: haoquang@varans.vn
Điện thoại: 04.32321043

CN. Mã Văn Quang
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 08/6/1989
Quá trình công tác:

2011

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ hạt nhân- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2011-5/2015

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC

 

Chuyên viên Phòng Cấp phép

* Thông tin liên hệ
Email: mvquang@varans.vn
Điện thoại: 04.37622216

ThS. Phạm Trung Quân
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 16/9/1989
Quá trình công tác:

2007 - 2012

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý kỹ thuật tại Trung tâm đào tạo Kỹ sư tài năng, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

2015 - 2017

Bảo vệ luận án Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân và lượng tử tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST).

2012 - 2013

Kỹ sư Công ty TNHH Canon Việt Nam.

2013 - 2015

Chuyên viên Phòng An toàn hạt nhân.

2017 - 2020

Chuyên viên Trung tâm HTKT ATBXHN & ƯPSC.

3/2020 - Nay

Chuyên viên Thanh tra Cục.

* Thông tin liên hệ
Email: ptquan@most.gov.vn
Điện thoại: 024 37622215

CN. Ngô Đỗ Quyên
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 5/11/1973
Quá trình công tác:

1999

Tốt nghiệp đại học, Trường ĐH Tài chính Kế toán
1994 -2004 Kế toán viên, Công ty TNHH Công nghệ mới T&G

2004-5/2015

Chuyên viên Văn phòng, Kế toán viên

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

 

Chuyên viên Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: ndquyen@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

CN. Nguyễn Thị Hồng Sánh
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 21/1/1981
Quá trình công tác:

2004

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, trường Học viện tài chính

2003-2004

Kế toán - Công ty CP Thương mại An Sang

2006-8/2014

Kế toán - Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

8/2014-5/2015

Kế toán Cục an toàn bức xạ và hạt nhân

5/2015-

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

 

Chuyên viên Văn phòng Cục

* Thông tin liên hệ
Email: nhsanh@varans.vn
Điện thoại: 04.39428636

CN. Biện Xuân Tuấn
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 19/8/1962
Quá trình công tác:

  1995

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội – Cử nhân chuyên ngành Kế toán.
  1996 Học lớp Kế toán trưởng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
  2004 Tốt nghiệp Đại học Mỏ Địa chất – Bằng 2 Kỹ sư khai thác Mỏ.- Địa chất
  4/1981 Tham gia vào Quân đội – Nhân viên Đồ bản Bộ Tham mưu – QĐ14.
  1/1985 Chuyển nghành về Cty cung ứng than HB – Tổng công ty cung ứng than VN.
1986-1991 Công ty cử đi Hợp tác lao động tại Liên xô (Hết hạn trở về đơn vị cũ).
  1991 Trở lại công tác tại Cty cung ứng than HB - Học Đại học KTQD Hà Nội.
  8/1996 Kế toán Xí nghiệp Cảng Vũng hoa – Cty TMDVTH – Tập đoàn TKV.
  8/1998 Kế toán kiểm soát vốn Ngân sách C.ty Địa chất và KTKS – Tập đoàn TKV.
  4/2002 Quyền TP Kế toán XN ĐCTĐ - C.ty Địa chất và KTKS - Tập đoàn TKV.
  10/2002 Trưởng phòng Kế toán XN 905 - C.ty Địa chất và KTKS - Tập đoàn TKV.
  1/2005 Trợ lý Kế toán Xí nghiệp 397 – Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  10/2007 TP Tổ chức LĐTL Công ty 397 – Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  5/2011 Chánh Văn phòng Công ty 397 - Tổng công ty Đông Bắc – Bộ QP.
  7/2012 Phó phòng TCKT Công ty CKXD 26 – Tổng công ty CKXD – Bộ XD.

4/2013-5/2015

Kế toán trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân – Bộ KHCN.

5/2015-3/2018

Kế toán trưởng, Phòng Kế hoạch và Tài chính

  01/2018 -

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Tài chính

* Thông tin liên hệ
Email: bxtuan@varans.vn
Điện thoại: 024.32252652

CN. Phí Văn Thiệu
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1986
Quá trình công tác:

2008

Tốt nghiệp đại học ĐL chuyên nghành Vật lý - Điện tử

2010-2011

Chuyên viên Trường CDN Phú Châu

05/2011-05/2015

Chuyên viên phòng Pháp chế và Thông tin

05/2015-12/2015

Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin và Đào tạo

01/2016- Chuyên viên Phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân
* Thông tin liên hệ
Email: pvthieu@varans.vn
Điện thoại: 04.32321042

ThS. Nguyễn Đức Thành
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 4/05/1964
Quá trình công tác:

1985

Tốt nghiệp khoa Hóa, ngành Hóa phóng xạ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

2005

Bảo vệ luận án Thạc sỹ chuyên ngành Hóa phóng xạ, BARC Ấn Độ

1985-7/2010

Công tác tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

7/2010-7/2012

Phó Chánh thanh tra Cục ATBXHN

7/2012-5/2015

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố

5/2015-

Chuyên viên Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật ATBXHN & ƯPSC

* Thông tin liên hệ
Email: ndthanh@varans.vn
Điện thoại: 0437622215

CN. Phạm Thành Trung
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1982
Quá trình công tác:

1999-2003

Sinh viên ngành Công nghệ hạt nhân-Khoa Vật lý, Trường Đại học KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội

2003-11/2010

Chuyên viên quản lý An toàn bức xạ hạt nhân-Sở KHCN tỉnh Hưng Yên

11/2010-

Chuyên viên Thanh tra Cục

* Thông tin liên hệ
Email: pttrung@varans.vn
Điện thoại: 04.37622215

ThS. Cấn Việt Tuấn
Chuyên viên
* Thông tin cá nhân
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1988
Quá trình công tác:
2006-2010 

Cử nhân thương mại. Trường ĐH Quốc tế RMIT Vietnam

2010-2011

Chuyên viên Phòng Kiểm soát hạt nhân

2016

Bảo vệ luận án Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ hạt nhân tại Trường Đại học hạt nhân quốc tế KEPCO (KINGS)

2/2014-

Chuyên viên Phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân

 

* Thông tin liên hệ
Email: cvtuan@varans.vn
Điện thoại: 04.39410214
 1   2  
Online: 19
Số lượt truy cập: 10837912
Lên đầu trang
SSL