Thanh tra định kỳ về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân tại Hải Phòng
00:12 11/06/2007: Theo kế hoạch thanh tra định kỳ đợt tháng 5-6 năm 2007, Đoàn thanh tra chuyên ngành về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân đã tiến hành thanh tra tại 10 cơ sở bức xạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đối tượng thanh tra đợt này tập trung chủ yếu vào các cơ sở công nghiệp lớn có sử dụng các nguồn dùng trong NDT như: Công ty HANVICO, Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu….

Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở đều đã nhận thức tốt về vấn đề an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân. Các cơ sở đều nắm được nội dung của Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ và đã cố gắng thực hiện tốt: 9/10 cơ sở bức xạ đã có giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ, chỉ có 01 cơ sở hoạt động chưa có giấy phép. Đoàn thanh tra đã làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm cơ sở này.  

TM - Cục KSATBXHN

 

Tin bài khác
Online: MDB2 Error: unknown error
Số lượt truy cập: 5041897