Văn bản pháp luật   »   Loại văn bản   »  Nghị định
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị định 41/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 15/05/2019 41/2019/NĐ-CP Chính phủ
2 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020 142/2020/NĐ-CP Chính phủ
3 Nghị định số 87/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 28/08/2006 87/2006/NĐ-CP Chính phủ
4 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 25/01/2010 07/2010/NĐ-CP Chính phủ
5 Nghị định số 70/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân 22/06/2010 70/2010/NĐ-CP Chính phủ
6 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 20/12/2013 213/2013/NĐ-CP Chính phủ
7 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử . 14/10/2013 124/2013/NĐ-CP Chính phủ
8 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 20/09/2013 107/2013/NĐ-CP Chính phủ
Lên đầu trang
SSL