Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  An toàn bức xạ
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 25/05/2017 05/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
2 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ 04/11/2014 4050/CT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 10/07/2015 17/CT-TTg Chính phủ
4 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế 25/03/2016 02/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 04/04/2016 04/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra,phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu. 29/07/2015 112/2015 TTLT-BTC-BKHCN Liên tịch
7 An toàn bức xạ. Nguồn phóng xạ kín. Yêu cầu chung và phân loại 17/01/2015 TCVN 6853:2001 ISO 2919:1999 Bộ KH&CN
8 An toàn bức xạ - Thiết bị chụp ảnh bằng tia gama trong công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật về tính năng, thiết kế và thử nghiệm 17/01/2015 TCVN 5869:2010 ISO 3999: 2004 Bộ KH&CN
9 Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa. Yêu cầu kỹ thuật chung 17/01/2015 TCVN 4498-88 Bộ KH&CN
10 An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hoá 17/01/2015 TCVN 7468:2005 ISO 361:1975 Bộ KH&CN
11 An toàn bức xạ. Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ. Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ 17/01/2015 TCVN 6854:2001 ISO 8690:1988 Bộ KH&CN
12 An toàn bức xạ. Quản lý chất thải phóng xạ. Phân loại chất thải phóng xạ 17/01/2015 TCVN 6868:2001 Bộ KH&CN
13 An toàn bức xạ. Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng 17/01/2015 TCVN 6866:2001 Bộ KH&CN
14 An toàn bức xạ - Cảnh báo bức xạ ion hóa – Dấu hiệu bổ sung 17/01/2015 TCVN 8663:2011 ISO 21482:2007 Bộ KH&CN
15 An toàn bức xạ. Bức xạ Gamma và tia X. Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp 17/01/2015 TCVN 6892:2001 ISO 11934:1997 Bộ KH&CN
16 An toàn bức xạ. Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin giấy phép an toàn bức xạ 17/01/2015 TCVN 6870:2001 Bộ KH&CN
17 An toàn bức xạ. Chiếu xạ y tế. Quy định chung 17/01/2015 TCVN 6869:2001 Bộ KH&CN
18 An toàn bức xạ. Liều kế phim dùng cho cá nhân 17/01/2015 TCVN 7077:2002 ISO 1757:1996 Bộ KH&CN
19 An toàn bức xạ. Đánh giá nhiễm xạ bề mặt. Phần 1: Nguồn phát bêta (năng lượng bêta cực đại lớn hơn 0,15 MeV) và nguồn phát anpha 17/01/2015 TCVN 7078-1:2002 ISO 7503-1:1988 Bộ KH&CN
20 An toàn bức xạ - Đánh giá nhiễm xạ bề mặt - Phần 2: Nhiễm xạ triti trên bề mặt 17/01/2015 TCVN 7078-2:2007 ISO 7503-2:1988 Bộ KH&CN
   1   2  
Lên đầu trang
SSL