Văn bản pháp luật   »   Lĩnh vực văn bản   »  Thanh sát hạt nhân
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. 21/07/2015 13/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
2 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân CTBT. 01/01/1968 CUQT CTBT Thủ tướng
3 Công ước VIENNA về bồi thường thiệt hại hạt nhân 21/05/1963 CUQT VIENNA Thủ tướng
4 Quy tắc ứng xử đảm bảo an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ. 08/09/2003 CUQT ƯXATAN Thủ tướng
5 Công ước quốc tế về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân 26/09/1986 CUQT TGTN Thủ tướng
6 Công ước quốc tế về triệt tiêu các hành động khủng bố hạt nhân. 13/04/2005 CWQT KBHN Chính phủ
7 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT 01/07/1968 CUQT NPT Chính phủ
8 Hiệp ước về khu vực Đông nam á phi vũ khí hạt nhân 27/11/1971 HU DNA Chính phủ
9 Công ước chung về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất thải phóng xạ 05/09/1997 CƯQT CHUNG Chính phủ
10 Công ước thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân. 26/09/1986 CƯQT TBS Chính phủ
11 Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân 03/03/1980 CƯQT BVTT Chính phủ
12 Công ước An toàn hạt nhân 20/09/1994 CƯQT ATHN Chính phủ
Lên đầu trang
SSL