Văn bản pháp luật
Nghị định số 213/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Số hiệu: 213/2013/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 20/12/2013
Ngày hiệu lực: 10/02/2014
Ngày cập nhật: 09/01/2015
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị định 41/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử 15/05/2019 41/2019/NĐ-CP Chính phủ
2 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020 142/2020/NĐ-CP Chính phủ
3 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 10/07/2015 17/CT-TTg Chính phủ
4 Nghị định số 87/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 28/08/2006 87/2006/NĐ-CP Chính phủ
5 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 25/01/2010 07/2010/NĐ-CP Chính phủ
6 Nghị định số 70/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân 22/06/2010 70/2010/NĐ-CP Chính phủ
7 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử . 14/10/2013 124/2013/NĐ-CP Chính phủ
8 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 20/09/2013 107/2013/NĐ-CP Chính phủ
9 Công ước quốc tế về triệt tiêu các hành động khủng bố hạt nhân. 13/04/2005 CWQT KBHN Chính phủ
10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT 01/07/1968 CUQT NPT Chính phủ
11 Hiệp ước về khu vực Đông nam á phi vũ khí hạt nhân 27/11/1971 HU DNA Chính phủ
12 Công ước chung về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất thải phóng xạ 05/09/1997 CƯQT CHUNG Chính phủ
13 Công ước thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân. 26/09/1986 CƯQT TBS Chính phủ
14 Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân 03/03/1980 CƯQT BVTT Chính phủ
15 Công ước An toàn hạt nhân 20/09/1994 CƯQT ATHN Chính phủ
Lên đầu trang
SSL