Văn bản pháp luật
Nghị định 41/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
Số hiệu: 41/2019/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/05/2019
Ngày hiệu lực: 15/05/2019
Ngày cập nhật: 02/06/2021
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 09/12/2020 142/2020/NĐ-CP Chính phủ
2 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 10/07/2015 17/CT-TTg Chính phủ
3 Nghị định số 87/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 28/08/2006 87/2006/NĐ-CP Chính phủ
4 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 25/01/2010 07/2010/NĐ-CP Chính phủ
5 Nghị định số 70/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân 22/06/2010 70/2010/NĐ-CP Chính phủ
6 Nghị định số 213/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ 20/12/2013 213/2013/NĐ-CP Chính phủ
7 Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử . 14/10/2013 124/2013/NĐ-CP Chính phủ
8 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 20/09/2013 107/2013/NĐ-CP Chính phủ
9 Công ước quốc tế về triệt tiêu các hành động khủng bố hạt nhân. 13/04/2005 CWQT KBHN Chính phủ
10 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT 01/07/1968 CUQT NPT Chính phủ
11 Hiệp ước về khu vực Đông nam á phi vũ khí hạt nhân 27/11/1971 HU DNA Chính phủ
12 Công ước chung về an toàn quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng và an toàn quản lý chất thải phóng xạ 05/09/1997 CƯQT CHUNG Chính phủ
13 Công ước thông báo nhanh trong những trường hợp sự cố hạt nhân. 26/09/1986 CƯQT TBS Chính phủ
14 Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân 03/03/1980 CƯQT BVTT Chính phủ
15 Công ước An toàn hạt nhân 20/09/1994 CƯQT ATHN Chính phủ
Lên đầu trang
SSL