Văn bản pháp luật
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị, quy định về hiệu lực thông tư, trách nhiệm thi hành đối với các cơ quan liên quan và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo thông tư gồm các nội dung về quy định kỹ thuật; quy định về quản lý; quy định trách nhiệm; tổ chức thực hiện.
Số hiệu: 15/2017/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/1970
Ngày cập nhật: 05/12/2017
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định 1915/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 28/08/2023 1915/QĐ-BKHCN Bộ KH&CN
2 Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu 30/10/2020 05/2020/TT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Thông tư 22/2019/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế 20/12/2019 22/2019/TT-BKHCN Bộ KH&CN
4 Thông tư 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ 30/05/2019 01/2019/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế 15/11/2018 14/2018/TT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Thông tư 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 05/09/2018 13/2018/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ 25/05/2017 05/2017/TT-BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân 13/06/2016 10/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ 04/11/2014 4050/CT-BKHCN Bộ KH&CN
10 Thông tư quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 22/04/2016 06/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
11 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế 25/03/2016 02/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 04/04/2016 04/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
13 Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế 30/12/2015 28/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015 về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. 21/07/2015 13/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
15 Thông tư quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân. 20/07/2015 TT12/2015/TT-BKHCN Bộ KH&CN
16 Thông tư số: 34/2014/TT-BKHCN Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ 22/11/2014 34/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN
Lên đầu trang
SSL