Văn bản pháp luật
NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về việc đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Số hiệu: 05-NQ/ĐUK
Loại văn bản: Nghị quyết của BCH Đảng ủy Khối
Lĩnh vực văn bản: Chính trị
Cơ quan ban hành: BCH Đảng ủy Khối
Ngày ban hành: 25/01/2017
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Ngày cập nhật: 10/03/2017
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL