Văn bản pháp luật
Về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Số hiệu: 13/CT-TTg
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản: Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành: Thủ tướng
Ngày ban hành: 10/06/2015
Ngày hiệu lực: 10/06/2015
Ngày cập nhật: 28/08/2015
Tệp đính kèm :Tải về
Văn bản khác
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/01/2021 108/QĐ-TTg Thủ tướng
2 Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019 - 2025 22/01/2019 104/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Quyết định 884/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia 16/06/2017 884/QĐ-TTg Thủ tướng
4 Quyết định số 1756/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân 15/10/2015 1756/QĐ_TTg Thủ tướng
5 Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 11/12/2014 2241/QĐ-TTg Thủ tướng
6 Quyết định số 706/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia 08/05/2013 706/QĐ-TTg Thủ tướng
7 Quyết định số 45/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ 15/08/2014 45/2014/QĐ-TTg Thủ tướng
8 Quyết định số 717/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Điện hạt nhân Ninh thuận ban hành theo Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 14/06/2012 717/QĐ-TTg Thủ tướng
9 Quyết định 370/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 28/02/2013 370/QĐ-TTg Thủ tướng
10 Quyết định số 684/QĐ-TTg về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 580/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 07/06/2012 684/QĐ-TTg Thủ tướng
11 Quyết định số 1958/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong y tế đến năm 2020 04/11/2011 1958/QĐ-TTg Thủ tướng
12 Quyết định số 899/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong khí tượng, thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường đến năm 2020 10/06/2011 899/QĐ-TTg Thủ tướng
13 Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 25/03/2011 450/QĐ-TTg Thủ tướng
14 Quyết định số 127/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 20/01/2011 127/QĐ-TTg Thủ tướng
15 Quyết định số 93/QĐ-TTg về việc banh hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 17/01/2011 93/QĐ-TTg Thủ tướng
16 Quyết định số 1636/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia đến năm 2020 31/08/2010 1636/QĐ-TTg Thủ tướng
Lên đầu trang
SSL