Văn bản pháp luật   »   Loại văn bản   »  Tiêu chuẩn Việt Nam
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 An toàn bức xạ - Bức xạ chuẩn tia X và gamma hiệu chuẩn liều kế và máy đo suất liều và xác định đáp ứng của thiết bị theo năng lượng photon - Phần 1: Đặc tính bức xạ và phương pháp tạo ra bức xạ. 17/01/2015 TCVN 7942-1:2008 ISO 4037-1:1996 Bộ KH&CN
2 An toàn bức xạ - Các nguyên tắc chung về lấy mẫu chất phóng xạ trong không khí 17/01/2015 TCVN 7944:2008 ISO 2889:1975 Bộ KH&CN
3 An toàn bức xạ - Các nguyên tắc chung về lấy mẫu chất phóng xạ trong không khí 17/01/2015 TCVN 7944:2008 ISO 2889:1975 Bộ KH&CN
4 An toàn bức xạ - Thiết bị dùng trong chụp ảnh gamma công nghiệp – quy định kỹ thuật đối với tính năng, thiết kế và các phép thử nghiệm 17/01/2015 TCVN 7943:2008 ISO 3999:2004 Bộ KH&CN
5 An toàn bức xạ - Tủ cách ly - Phần 2: Phân loại theo độ kín và các phương pháp kiểm tra 17/01/2015 TCVN 7945-2:2008 ISO 10648-2:1997 Bộ KH&CN
6 An toàn bức xạ - Tủ cách ly - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế 17/01/2015 TCVN 7945-1:2008 ISO 10648-1:1997 Bộ KH&CN
7 An toàn bức xạ - Thiết bị chiếu xạ công nghiệp sử dụng nguồn đồng vị gamma – Yêu cầu chung. 17/01/2015 TCVN 8289:2009 Bộ KH&CN
8 Năng lượng hạt nhân – Phương pháp chuẩn để thử nghiệm tính ổn định đối với chiếu xạ alpha lâu dài của chất nền cho việc rắn hóa chất thải phóng xạ mức cao. 17/01/2015 TCVN 8627:2010 ISO 6962:2004 Bộ KH&CN
9 Quy phạm an toàn bức xạ ion hoá 17/01/2015 TCVN 4397-87 Bộ KH&CN
10 An toàn bức xạ. Vận chuyển an toàn chất phóng xạ. Phần 1: Quy định chung 17/01/2015 TCVN 6867-1:2001 Bộ KH&CN
11 An toàn bức xạ ion hoá tại các cơ sở X quang y tế 17/01/2015 TCVN 6561:1999 Bộ KH&CN
   1   2   3  
Lên đầu trang
SSL