Văn bản pháp luật   »   Loại văn bản   »  Thông tư
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 23/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
2 Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 28/12/2010 19/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
3 Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (QCVN 6:2010/BKHCN) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 29/12/2010 24/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
4 Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 - An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 14/09/2010 15/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Thông tư số 76/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Tài Chính ban hành 17/05/2010 76/2010/TT-BTC Liên tịch
6 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN hướng dẫn việc khai báo, cấp phép và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 22/07/2010 08/2010/TT-BKHCN Bộ KH&CN
7 Thông tư số 31/2007/TT–BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/12/2007 31/2007/TT–BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư số 14/2003/TT-BKHCN hướng dẫn việc vận chuyển an toàn chất phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 11/07/2003 14/2003/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Khoa học công nghệ môi trường và Bộ Y tế ban hành 28/12/1999 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT Liên tịch
10 Quyết định số 03/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ 18/04/2008 03/2008/QĐ-BTNMT Cơ quan khác
11 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 20/05/2009 13/2009/TT-BKHCN Bộ KH&CN
12 Thông tư số 31/2007/TT – BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/12/2007 31/2007/TT–BKHCN Bộ KH&CN
13 Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 20/05/2009 13/2009/TT-BKHCN Bộ KH&CN
14 Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ban hành quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 31/12/2007 32/2007/QĐ-BKHCN Bộ KH&CN
   1   2   3  
Lên đầu trang
SSL