Văn bản pháp luật   »   Cơ quan ban hành   »  Thủ tướng
STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Quyết định số 957/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 24/06/2010 957/QĐ-TTg Thủ tướng
2 Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân 14/06/2010 45/2010/QĐ-TTg Thủ tướng
3 Quyết định số 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 02/06/2010 775/QĐ-TTg Thủ tướng
4 Quyết định 446/QĐ-TTg thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia 07/04/2010 446/QĐ-TTg Thủ tướng
5 Quyết định số 580/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 04/05/2010 580/QĐ-TTg Thủ tướng
6 Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 03/09/2008 1201/QĐ-TTg Thủ tướng
7 Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát 04/04/2009 146/2007/QĐ-TTg Thủ tướng
8 Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020" 03/01/2006 01/2006/QĐ-TTg Thủ tướng
9 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân CTBT. 01/01/1968 CUQT CTBT Thủ tướng
10 Công ước VIENNA về bồi thường thiệt hại hạt nhân 21/05/1963 CUQT VIENNA Thủ tướng
11 Quy tắc ứng xử đảm bảo an toàn và an ninh các nguồn phóng xạ. 08/09/2003 CUQT ƯXATAN Thủ tướng
12 Công ước quốc tế về trợ giúp trong trường hợp có tai nạn hạt nhân 26/09/1986 CUQT TGTN Thủ tướng
   1   2  
Lên đầu trang
SSL