Văn bản pháp luật
KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Số hiệu: 36-KH/ĐUK
Loại văn bản: Kế hoạch của BCH Đảng ủy Khối
Lĩnh vực văn bản: Chính trị
Cơ quan ban hành: BCH Đảng ủy Khối
Ngày ban hành: 25/01/2017
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Ngày cập nhật: 10/03/2017
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL