Văn bản pháp luật
NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.
Số hiệu: 06-NQ/ĐUK
Loại văn bản: Nghị quyết của BCH Đảng ủy Khối
Lĩnh vực văn bản: Chính trị
Cơ quan ban hành: BCH Đảng ủy Khối
Ngày ban hành: 25/01/2017
Ngày hiệu lực: 25/01/2017
Ngày cập nhật: 10/03/2017
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL