Văn bản pháp luật
Thông tư số 32/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ
Số hiệu: 32/2014/TT-BTNMT
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực văn bản: Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Cơ quan khác
Ngày ban hành: 10/06/2014
Ngày hiệu lực: 08/08/2014
Ngày cập nhật: 17/01/2015
Tệp đính kèm :Tải về
Lên đầu trang
SSL